Muhammed’in kızı Fâtıma hırsızlık yapsaydı elbette onun da elini keserdim