müşrikler tarafından onun için yerde bir çukur kazılır