Nazire

Nazire Nedir?

27 Mart 2014

Bir şairin şiirine başka bir şair tarafından aynı şekil, vezin, kafiye ve redifle yazılan şiir. Divan edebiyatı nazım tü...