Ömer bin Abdülaziz’in ilmi seviyesi

Ömer b. Abdülaziz nasıl bir alimdi?

Devamı Ömer bin Abdülaziz’in ilmi seviyesi

Ömer bin Abdülaziz'den 3 önemli hatıra

   Ömer ibn Abdilaziz alimlere göre, ilmiyle amil alimlerden ve Hulefa-i Raşidin’den sayılır.[1]    Hulefa-i Raşidîn’in beşincisi abid ve zahid…

Devamı Ömer bin Abdülaziz'den 3 önemli hatıra