Osman Bedreddin

HAFIZ OSMAN BEDREDDÎN

2 Mayıs 2014

Evliyanın meşhurlarından. 1858 (H. 1274)’de Erzurum’da doğdu. 1922 (H. 1340)’da Harput’ta vefât etti. Türbesi, Harput’ta...