Ottova Rima

Ottova Rima nedir?

27 Mart 2014

Sekiz mısralı bir nazım şekli. Önce İtalyan edebiyatında kullanılmış, sonra Fransız edebiyatında, buradan da Türk edebiy...