Peygamberimizin Veda Haccı

Vedda Haccı

26 Nisan 2012

Hicretin onuncu yılında Veda Haccı olmuştur. Şöyle ki: Zilhicce ayına on gün vardı. Hazret-i Peygamber Efendimiz hac far...