Resulüllahın ehli

Ehl-i Beytin Fazileti

13 Ocak 2013

Ehl-i beyt, Peygamber efendimiz Muhammed aleyhisselamın bütün aile fertlerine denir. Mübarek hanımları, kızı Hazret-i Fa...