Sapık mezhepler

Selefilik neyin devamı?

22 Mart 2015

Yatağından ayrılan nehir suyu gibi, vahyin aydınlık yolundan uzaklaşan insan zihni de saf halini kaybeder. İdeolojiler m...

Bâbîlik Nedir?

6 Şubat 2015

Mirza Ali Muhammed Bâb'ın (1819-1850) kurmuş olduğu batıl mezhep. Mirza Ali Muhammed 1819'da Şiraz'da doğdu. Necef'te Se...