Şeyhin huzurunda durmak 150 yıllık ibadetten sevaptır