Sırat köprüsü ayet ve hadisler

Sırat Köprüsü Haktır

24 Şubat 2013

   Aslında Sırat köprüsünün inkarı Mutezile mezhebi kaynaklıdır. Günümüzde ise bazıları Sırat Köprüsünün varlığını inkâr...