Tarifat

Ta'rifat Nedir?

27 Mart 2014

Mevki sahipleri ve bazı görevlileri tasvir eden şiirler. Divan edebiyatı nazım türüdür. Birkaç beyitlik bendler halinde ...