TARİKAT EHLİ DİKKAT!

  Eski Ayasofya Camii imamı Şeyh Muhammed Şemseddin Nuriyyi Nakşibendi Hazretleri, Miftahu’l Kulub adlı eserinin nefis bölümünde tarikat ehlini uyarıyor…

Devamı TARİKAT EHLİ DİKKAT!