TASAVVUFA GİREN ALİMLERDEN BAZILARI

   Tefsir, kelam gibi zahiri ilimlerle uğraşanların tasavvufa düşman oldukları veya aralında bir ihtilaf olduğu zannedilir. Ve sanki tarihte hep…

Devamı TASAVVUFA GİREN ALİMLERDEN BAZILARI

İmam-ı Şafi ve Ahmed B. Hanbel’in tarikata girişi

   Zahiri ilimleri tahsil eden alimlerin tarikata karşı çıktıklarına tarih boyunca rastlarız. İlimde derinleşen alimler farkı çabucak anlayıp  kuru bir…

Devamı İmam-ı Şafi ve Ahmed B. Hanbel’in tarikata girişi