Taşir

TA’ŞİR nedir?

27 Mart 2014

Bir gazelin her beytinin veya bir beytinin üzerine sekiz mısra eklenerek yapılan mu’aşşerdir. Divan edebiyatı nazım şekl...