Taştir

Taştir Nedir?

27 Mart 2014

Bir gazelde her beytin iki mısrasının arasına iki veya üç mısra ekleyerek manzume meydana getirmek. Divan edebiyatı nazı...