Tazmin

Tazmin Nedir?

27 Mart 2014

Bir şairin, bir mısra veya bir beytin bir başka şairce kullanılması. Divan edebiyatı nazım türüdür. Tazmin edilen mısra ...