Tefrik

Tefrik Nedir?

27 Mart 2014

Edebiyatta Tefrik: Anlamla ilgili sanatlardandır. Aynı çeşide giren iki şey arasına, birbirine aykırı taraflar (tebâyün)...