Tekrar

Tekrar nedir?

27 Mart 2014

Edebiyatta tekrar; bir ifadede aynı sözcük ya da söyleyişi, estetik kaygı gütmeden birkaç kez tekrar etmek. Aşırı tekrar...