Tevarüd

TEVÂRÜD nedir?

26 Mart 2014

EDEBİYATTA TEVÂRÜD İki şairin birbirinden habersiz aynı mısrayı veya beyti tesadüfen yazmasıdır......