İndirilen Din ve uydurulan din

   İndirilen dinde Allah’tan gelen vahiy, Kur’an, Peygamber, sahabe, tabiin ve sistemleşme süreci… kesintisiz bir akış var…    Uydurulan din…

Devamı İndirilen Din ve uydurulan din

Uydurulan din nedir? Din uyduranlar kimler?

Rahat rahat din uydurabilmek için Allah ve Resulünden bize kadar gelen dine “uydurma” diyen sahte dincileri bir şema ile anlatmaya…

Devamı Uydurulan din nedir? Din uyduranlar kimler?

İndirilen din ve Uydurulan Din

   Kendi uyduruklarını dine yamamak için “Peygamberimizden” sahabeler, tabiin… ve silsile yoluyla bize intikal eden dine “uydurma” deme cüretini gösterenlere…

Devamı İndirilen din ve Uydurulan Din