Vade farkı

Vade farkı faiz midir?

8 Ağustos 2012

Bir malın, peşin satılması halindeki fiyatı ile vadeli satılması halindeki fiyatı arasındaki farka, vade farkı deni...