Yusuf Kaplan

Yusuf Kaplan gençlere seslendi

27 Şubat 2021

Çağrı’sı çağ’ını kuramayan bir çağrı’nın da, o çağrı’nın bağlı’larının da varlığından ve yaşadığından sözedilemez. Ç...