Yûsuf Nebhânî

BEN ÖLÜYÜ DİRİLTEMEM

23 Eylül 2011

    Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî hazretlerinin yetiştirdiği velîlerden. İsmi Abdullah'tır. Herâtlı olduğu için Herâtî ve...