Zındık

Zındık Nedir?

10 Ekim 2016

Allah'a ve âhirete inanmayan, dinsiz, münkir, mülhid    Tarih boyunca birçok fırka, karşısındakileri zındık olarak itham...