Sorularla İslamiyet sitesinden Mason Abduh ve Afgani savunması

   Hakkında sorulduğu zaman Ehli Sünnet olduğunu beyan ettiğimiz Sorularla İslamiyet adlı internet sitesi Said-i Nursi Hazreti savunmak adına bazı hatalara düşüyor.

   İşte sorulan bir soru ve verilen bir cevap:

   Bunlar hakkında bidatçi demek yanlışmış… “hatalı” ve “katılmadığımız” görüşleri varmış ama “olumlu(!)” görüşlerinin nakledilmesine bir yanlış yokmuş…

   Linklerini verelim siz bu masonların “yanlış” görüşleri mi var yoksa birer fitneciler midir görün.

   MASON ABDUH

CEMALEDDİN AFGANİ

YANLIŞ YAPTI DEMEK ÇOK MU ZOR

   Malumunuz Said-i Nursi Sultan 2. Abdülhamid Han hakkında da hata etmişti. Ve bu süreçte Abduh ile Afgani gibi fitnecilerden etkilendiği herkesin malumudur.

   Yüce Sultan’ın feraseti sayesinde Afgani İstanbul’da hapsedilerek ümmete fitne yaymasının önüne geçilmişti. Ama işin aslını bilmeyenler o yüce sultanı zalimlikle suçlamışlardı.

   Bu konuda da yanlış yaptığı malumdur.

   Bunu dile getirmek çok mu zor… Yani bunu dile getirince nurcular dağılacak mı, Said-i Nursi’nin itibarı mı zedelenecek?

   Peki, Said-i Nursi’yi savunmak adına Abduh ve Afgani’ye yanlış yönlendirdiğiniz insanların vebalini verebilecek misiniz?

   Bir hata yapılmışsa onu savunmak da hatadır.

www.ihvanlar.net

SEÇME VİDEO

22 Yorum

 1. ‘Zaman tarikat zamanı değildir’ hezeyanına reddiye..Kur’anı kerimde zaten tarikat lafzı yer almaz, tıpkı namaz kelamı gibi.Namazın aslı Kuran’da sücud, ruku diye geçer.Tarikat kelimesi de kul kelamıdır, tarikatın aslı Kur’an da TEZKİYE olarak ifade edilir.Tarikat erbabı TEZKİYE ve ZİKR üzeredirler.ALA 14-muhakkak kurtuldu, kim nefsini TEZKİYE ederse..ŞEMS-9 Kim TEZKİYE ederse muhakkak felaha ermişdir. ANKEBUT-45 Allah’ın(cc) zikri en büyüktür. İşte tarikat ve tasavvuf gibi kul tabirleri bu gibi ve daha bir sürü ayeti yaşamak içindir.Yani Kur’an kıyamete kadar baki olduğu için bu ayetlerin hükmü de kıyamete kadar bakidir.Bu ayetler tarikat erbabınca yaşanmaya çalışılır.Hakkıyla yaşanır veya yaşanmaz orası ayrı konu ama bu zamanda tarikat olmaz diyen aslında bu zamanda ALA 14, ŞEMS-9,ANKEBUT 45,DEHR-25 ve daha nice ayetin zamanı değildir demeye getirir yani ayetin hükmü bugün kalkmıştır(haşa) demeye getirir lafı, ki bu laf küfürdür, başka bir tabiri yoktur.Kimsenin haddine değildir ayetin hükmü bugün yoktur demeye. İşte yok efendim ihsan şenocak hoca saidi nursi! yi çok övmüş , falan hoca çok beğenmiş ile ispat olamaz.İspat ya Kur’anı kerim dir yada Hadisi şerif dir. Zaman tarikat zamanı değildir yani bu zaman ŞEMS-9 un , ALA-14 ün ,ANKEBUT-45 in zamanı değildir lafının ispatı ne KUR’an da nede HADİS de yoktur.Bu sadaca bir felsefedir ama küfür içeren boş bir felsefedir.İhsan şenocak veya başka bir şahıs bir ispat değildir.Herhangi bir kimsenin lafı ispat değildir.Kur’an veya Hadis de karşılığın yoksa bu laf KÜFÜRDÜR..LÜTFEN İSPAT ları kUR’AN VE hADİS den yapınız..Zaman tarikat zamanı değildir lafı da ayete ve hadislere muhalefetten KÜFÜRDÜR.

 2. “Kur’anı kendi görüşüne göre açıklayan kâfir olur”
  “(Kur’an’ı kendi görüşüyle açıklayan, verdiği mânâ doğru olsa bile, muhakkak hata etmiştir.) [Nesaî]”
  (Kur’an’a ehliyeti olmadan mânâ veren, Cehennemde azap görecektir.) [Tirmizî]

  hiç çekinmeden kuranı kerim ayetlerini rastgele yorumlamak, kendi için yazıldığını söylemek nasıl bir melanettir. toprağın altına girince anlaşılır neyin doğru olduğu (hiçbir islam aliminin adını anmaması -itiraz etmeden,hepsine itirazı vardır- ve kendini aradan çıkarmayıp hep kendinden konuşması bunun delidir, boşuna kendine göre yorumlamadı demeyin.

  (Ümmetime en çok tehlikeli olacak kimse, Kur’an-ı kerimi yersiz tevil edendir.) [Taberani]

  Allahü teala anlayışınızı arttırsın.

 3. İhsan Şenocak’ın,Ebubekir Sifil’in alim dediği, İsmail Çetin Hocaefendi’nin ekmelul ulema dediği ve sair ulemanın büyüklerinin övdüğü bir zat için sizlerin hezeyanları sinek vızıltısıdır nezdimizde bilesiniz..

 4. anti-nursuz ! Hakkında böyle karalama listesinin olmadığı evliya, alim mi var ! hem de evet sayfa numaralarıyla birlikte veriyorlar, ama keserek, ama çarpıtarak ama bütüncül şekilde bakmayarak ! peki bu iddia ve çarpıtmaları yeni duyduğumu mu zannettin ! Hiç araştırma gereği duydun mu, Risalei Nur’lara vakıf tarafsız bir hocaya sordun mu ? Örneğin birinci idda’dan başlayayım ; Üstad orda tam aksine Kur’an’ın icazının, belagatinin mükemmeliğini kanıtlıyor ama sişzin gibiler cümleyi ortadan kestiği için anlayamazlar ! üstad o kısımda ayetin edebi yönüne gelebilecek eleştiriye set çekiyor, der ki eğer şu manayı ifade etmek istedeydi şöyle olsa edebi olarak kulağa daha iyi gelecekti fakat ayetin ihtiva ettiği mana ve verdiği mesaj şöyle olduğu için ayetin bu şekilde olması icazının, edebi yönünün gereğidir ! ( detaylara giremiyorum ama cevap verilmiştir, araştırırsan bulursun ) peki sen şimdi üstada bu azim iftirayı attın ama üstad tam tersine Kur’an’ın icazının mükemmelliğini anlatıyor orda, tir tir titremen gerekir de kime anlatıyorum ki …………..

 5. açıkla hepsini bakalım.
  SA’ÎD NURSÎ KİTAPLARINDA DİYOR Kİ:
  1- “Allah âyeti böyle deseydi dahâ güzel olurdu.” 2- “Sultân Abdülhamîd haydutdur.”
  3- İttihâdçilardan (masonlardan) 19 bin altın aldım.” 4-Cumhûriyyetcilerden,150 bin banknot aldım.” 5- “Mazlum kâfirler şehîd olur.” 6- “Dînler arası diyaloğu savunur.”
  7- “Ermenilerle dost olup el-ele vereceğiz.” 8- “Şimdiye kadar yazılan tefsirlerin en üstünü; Nurculuk Risâleleridir.”
  9- “Bu devrde tarîkata lüzûm yoktur.” 10- “Sözler kitâbımı 40 dakîka okuyan evliyâ olur.”
  11- “Mehdî, 1400’de gelecek.” 12- “Jön Türklerin (masonların) çokları iyidir.”
  13- “Mason Cemâleddîn Efgânî ve mason Muhammed Abduh’a ‘üstâdım’ diyor.”
  14- “Mason İttihâd -Terakkî partisi̇nin teşkîlât-ı mahsûsası kadrosundan olup tetikçilerdendir.”
  15- “Osmânlı Devletinin İslâmla alâkası yoktur.”
  16- “Ebcedle gayb bilinir.” 17- “Kur’ani kerimden başka her kitâba İsrâ’îliyyât girmiştir.”
  18- “Kürt te’âli kurucularındandır.” 19- “En üstün millet Kürt milletidir.”
  20- “İmâm-i Rabbânî’ye tenkîd ederek derim ki…” 21- “Tahsîli üç aydır.”
  22- “Eshâbdan sonra gelen en büyük âlimmiş…”
  23- “Tîmârhânede altı ay delilikten tedâvî görmüştür.”
  24- “Kur’ân-i kerimde 33 yerde benden bahsediliyor” 25- “Risâle-i nûrun yazılmasına çalışmak,100 bin kürdün öldürülmesinden iyidir.”
  26- ” Yahudiler, hıristiyanlar, müslümanlar, budistler hatta ve hatta ateistler bir çatı altında toplanmalı, dünya dinler birliği kurulmalıdır.”

  KAYNAKLAR:
  1- İşârâtü’l- İ’câz, Bakara Sûresi, 25. Âyet-i kerîme açıklaması;
  2- Tarihçe-i hayat; 3- 14. Şü’â; 4- 14. Şü’â;
  5- Kastamonu Lâhikası; 6- Sikke-i Tasdîk-i Ğaybî; 7- Tarihçe-i Hayat;
  8- İşârâtü’l- İ‘câz; 9- Mektûbât, 5.mektûb; 10- Mektûbât, 5.mektûb; 11- Sözler;
  12- Münâzarat; 13- Tarihçe-i Hayat;
  14- Münâzarat 15- Volkan Gazetesi, sayı,18;
  16- Sikke-i Tasdîk-ı Ğaybî; 17- Muhâkemat;
  18- Prof. dr. Târık Zafer Tunaya, Türkiyye’de Siyâsî Partiler, c.2, s 215; 19- Dîvân-i Harb-i Örfî; 20- Mektûbât, 8.mektûb; 21- Sikke-i Tasdîk-ı Ğaybî; 22- Sözler
  23- Şu’âlar,14.şü’â, târîhçe-i hayât 24- Sikke-i Tasdîk-ı Ğaybî

 6. Hansel ve Gretel

 7. Ahlaklı olun adil olun ! Paragrafın tümünü verin,ortadan kesmeyin!!. -Bu meselede seleflerim- diyor yani ittihadı islam noktasında aynı görüşte olduğu kişileri zikrediyor ve bu isimlerin başında da sultan selim geliyor. Sultan Selim’e biat etmişim diyor! Ayrıca risaleler ortada Abduhun hangi bidat görüşünü savunmuş !!

 8. uydurma..
  “seleflerim, Şeyh Cemaleddîn-i Efganî, allâmelerden Mısır müftüsü merhum Muhammed Abduh, müfrit âlimlerden Ali Suâvi” diye adam KİTABINDA YAZMIŞ. sen hala onu savunuyorsun.

 9. Sorularla İslamiyet sitesi yanlış yapmıştır,hangi kişi bu cevabı vermişse hata etmiştir. Site sahiplerinin uyarılmaları gerekiyor.

 10. Abduh bidatçidir ayrıca, sorularla İslamiyet sitesinden o cevabı hangi kişi yazmışsa hata etmiştir. Ancak bunu sanki Bediüzzaman Hazretleri Abduh’tan etkilenmiş diye lanse etmek daha büyük hatadır.

 11. ihvanlar ekibi, göz yapayım derken kaş çıkarmışsınız. Bediüzzaman Said Nursi (r.h) Abduh’un hangi fikrinden etkilenmiş ? Risaleler ortada !! neyi ima ediyorsunuz ?? Ayrıca Abdülhamit Han hazretlerine evliya der, halifei peygamber der ancak herkesçe malum olan o dönemdeki idareyi eleştirmiştir ama bunu yaparken de mecbur olduğu cüzi istibdat diye ele almıştır, yani hakkaniyetle eleştirmiştir, eleştiremez mi ? Bugün çoğu ehli sünnet hoca da Erdoğan’ın şahsını değil de bir takım politikalarını eleştirebiliyor, acaba 15 temmuz darbe girişimi başarılı olsaydı bu kıymetli hocalar da sonraki nesiller tarafından hata yaptılar ithamına maruz bırakılsaydılar ne kadar haklılık payları olurdu ? Şimşirgil’in ise iftiraları, delilsiz konuşmaları saymakla bitmez ! Güya Bediüzzaman Hazretleri Abdülhamit Han’a kafir demiş haşa diye azim bir iftirada bulundu ve ispat edemedi elinde kaldı, tersi belgeler ortaya çıktı, bir özür bile dileyemedi ! Acaba Bediüzzaman hazretleri sizin meslek ve meşrepten olsaydı her iddia edilene böyle kolayca kanabilecek miydiniz ? Olaylara tek taraflı bakmayın !

 12. Aynı zamanda İbni teymiye gibi bir sapığıda referans gösteriyorlar…

 13. Allah CC razı olsun kardeş. Ben cahil bir insanım. Ben onların doğru yaptığını veya yanlış yaptığını nasıl ayıracağım. İlim sahibi anlar. Gerçek alim de bunları zaten okumaz. Yani benim gibileri rahatlıkla aldatır bu zındıklardan Allah CC korusun

 14. kimi diyorsun sen

 15. Bu ikisinde nasıl ilim öğreneceksin,yanına gidip suratına bile bakamazsın.
  İnsanların sempatikliği ile tipi çok önemli.

  Sünnilik vurgusunu en üst dereceden yapn hocalara bakın adamlarda bir sıcaklık sempatiklik tipi düzgünlük var.

 16. Sadece bu konuda değil. Evvela Sorularla İslamiyet’in editörlerinde ve yazarlarında sorun var. Sorularla İslamiyet’te Ahmed Şahin ve Hayreddin Karaman gibilerinin yazıları olduğu sürece daha Ehlisünnet aleyhinde çok yayın yapacaktır. Selam ve dua ile…

 17. bir de bu sitede hayrettin karaman ve ahmed şahin de fetva veriyor.
  genel olarak ehli sünnet sitesi ama böyle lafları var.

 18. Yazık çok üzüldüm
  Çok faydalandığım bir site
  Ayrıca bunlar büyük bir sosyal medya grubu
  Tek siteleri bu değil
  Seyrangah.tv adında ehli sünneti savunan
  Mezhepler neden var
  Şefaat var mıdır
  Kabir azabı haktır gibi
  Konularda videolu anlatımlar yapan siteleride var
  Bence ekiplerinin içinde bozuk olanlar var
  Sonuçta bütün sorulara tek kişi yanıt veriyor olamaz
  Diğer arkadaşın dediği gibi reddiye verip uyarmak lazım
  Allah cc sonumuzu hayretsin kime güveneceğimizi şaşırdık

 19. Ali Şükrü Pala

  Allah aşkına Türkiye’ye Afgani, Abduhu tanıtan iki kişi kim? Biri Şair M. Akif diğeri Said Nursi. Said Nursi vaktiyle Sultan Abdulhamid Hana karşı gösterilere katılmıştı. Niçin? Şeriat için(!) Sonra gördük ki papaya yazılan bir metup ortaya çıktı. Bu din-i Mübin için mücadele eden birisi neden Halife Sıfatına haiz birisine karşı çıkıyor ve neden papadan yardım istiyor?

 20. Hayır niyyetleri dini bozmak değil. Ama bu konudaki ahmaklıkları işi o neticeye sürüklüyor.

 21. Cevaba bak ya!? ” Bu şahsiyetlerin de hatalı veya katılmadığımız görüşleri vardır. Ama doğru görüşleri de vardır”
  Böyle ebleh bir açıklama olabilir mi? Konu İslam, Kur’an olunca YA HEP YA HİÇ söz konusudur. Kur’an-ı Kerim’in bir harfini bile kabul etmeyen dinini terketmiş demektir. İşime geleni alırım, kendi kısıtlı beşeri zekamla yorum yaparım, akıl yürütüp mantıkla açıklarım falan gibi saçmalıklar direkt küfr’ün kapısına ulaştırır insanı. Sorularla İslamiyet sitesinde yazan kişilerin bundan bihaber olduklarını sanmıyorum, niyyetleri belli, dinin yapısını sulandırıp bozmak. Başka açıklaması yok bunun, art niyyet var.

 22. İhvanlar ekibi.

  Madem öyle, o halde siz de bu siteye şu reformist ajanların küfür içeren ifadelerini alıp okkalı bir reddiye yapın da bu site altında ezilsin ve zamanla yok olup gitsin.

  Bizler de sosyal medyada bu reddiyenizi en kuvvetli bir şekilde yayarız yüzbinlik sayfalardan yayınlarız.

  Umulurki böylelikle bu yanlışlarından dönerler, biz de takdir ederiz.

Zaman aşımına uğramış

ihvanlar.net EHLİ SÜNNET MÜDAFAA HATTI © 2015 YASAL UYARI: Sitemizde bulunan www.ihvanlar.net imzalı yazılardan alıntı yapılması halinde sitemiz kaynak belirtilmelidir.