Mescid-i Haram ve Mescid-i Aksanın yapılış tarihleri Ebu Zer hadisi

   Ebû Zerr Allah Rasûlü’ne önce hangi mescidin yapıldığını sorar, Efendimiz’in “Mescid-i Haram” şeklindeki cevabı üzerine, “sonra hangi mescid” der. “Mescid-i Aksa” cevabını alınca da, üçüncü defa “Kem beynehuma/İkisi arasında ne kadar bir zaman var?” diye sorar; Allah Rasûlü de “kırk yıl” buyurur.338

   “Hz. İbrahim’le Hz. Süleyman arasında 1000 yıldan daha fazla bir zaman var.” diyerek iki mescidin inşa tarihi arasında 40 yıllık bir zaman olmasının hakikati yansıtmadığını söyleyen ve bu söylem etrafında fırtına koparanlar, Kur’an ve Sünnet arasındaki irtibatı çözebilseydi ya da Kur’an meali müktesabatını biraz da olsa aşabilseydi, hadîsi inkar etmeyecek belki de şunları söyleyecekti, “Hz. İbrahim, oğlu İsmail’i eşi Hacer’le birlikte Mekke’ye bıraktığında Kabe-i Muazzama vardı 339

daha sonra ise Kabe’yi büyüyen oğlu İsmail’le mevcut temelleri üzerine yükseltti.340 Yeryüzünde yapılan ilk binanın Kabe olduğu 341,

Hz. İbrahim’in İsmail’i Mekke’ye getirdiğinde Kabe’nin temellerinin orada durduğu342,

Âl-i İmrân Sûresi’nde geçen ayetteki “وضع “fiilinin bir şeyi bina etmek; Hz. İbrahim’in oğlu İsmail’le birlikteki ameliyesini konu edinen Bakara Sûresi’ndeki ayette geçen “يرفع “şeklindeki fiilin yine ayette zikredilen القواعد/ temeller üzerine bir yükseltme olduğu hakikatine vakıf olanlar, Hz. İbrahim’in Kabe’yi yapmadığı, tamir ettiği, Beytullah’ın inşasının da esasta 6 devreye ayrıldığını bilecek böylece iki peygamber arasında bin yıl olmasına bakarak Ebû Zerr’in rivayetini reddetmeyecek, hadîste geçen “kırk yıl” ifadesiyle Kabe ile Mescid-i Aksa’nın ilk olarak yapıldığı tarihlerin kastedildiğini anlayacaktı.

   İhsan Şenocak Hocaefendi – Kur’an-ı Kerim Müdafaası


338 Müslim, Mesâcid, H no: 1145.

339 İbrahim: 37.

340 Bakara: 127.

341Âl-i İmrân: 96

342 İbrahim: 37.

SEÇME VİDEO

2 Yorum

  1. İnşa etme süreci çok eskiye dayanır.Hadis sahihtir.Peygamberin hadisini inkar eden alimlerin ittifakıyla kâfir olur.

  2. Bu hadisi kim böyle anlamış?Yine bir profösör mü yoksa?Çocukken bile Kabe’yi ilk olarak Hz. Adem’in aleyhisselam inşa ettiği gerçeğini biliyorduk.Bazı nedenlerle zarar görüp yeniden inşa ediliyordu.Ayrıca zaman mefhumuna o kadar takılıp kalmamak lazım.Ay,Güneş ve Rumi takvimler hep farklı zamanları verir.Uzayda Ay’a çıksan Dünya’ya göre 27 gün sonra ancak 1 gün olacaktır.Yani zamana fazla takılmamak gerekir bence.Önemli olan hadisin sıhhatidir.

Zaman aşımına uğramış

ihvanlar.net EHLİ SÜNNET MÜDAFAA HATTI © 2015 YASAL UYARI: Sitemizde bulunan www.ihvanlar.net imzalı yazılardan alıntı yapılması halinde sitemiz kaynak belirtilmelidir.