İhvanın birbirine karşı gözeteceği edepler

Allah’u Teala’ya manen kavuşmaya erdiren tarikat yolunu seven kişi kesin olarak bilmelidir ki, müridin mürşidiyle olan muamelesinde bir takım edepler olduğu gibi, tasavvuf ihvanının (kardeşliğinin) kendi aralarında uymaları gerektiği edepler vardır.Bunları şöyle sıralayabiliriz:

1-Kardeşlerin şahsına karşı hatasına göz yumak
2-Kardeşlerine hizmet etmek
3-Elindeki malı ve mülkü kendine ait görmemek
4-Arkadaşlarını her haliyle kabul edip sevmek
5-Fazilet ve üstün gördükleri kişiyi öne geçirmek
6-Dünya ehli ile arkadaş olmamak
7-Arkadaşına, karşılık beklemeden güzel muamele etmek.
8-Yumuşak davranmak
9-Elden çıkan bir şey için üzülmemek
10-Arkadaşından ayrılmaktan sakınmak ve dostluğunu korumaya çalışmak
11-Küçüklere şefkatli olmak
12-Arkadaşlarına güvenmek
13-Kardeşlerine yük olmamak
14-Yağcılık yapmamak
15-Her işte ölçülü davranmak
16-Arkadaşlarının kusurlarını örtmek
17-Kardeşine gıyaben dua etmek
18-Kardeşlerini kendisi idare etmeye mecbur bırakmamak
19-Mümkün oldukça hiçbir zaman yalnız olarak yemek yememeli ve daima kardeşleriyle beraber yemeyi tercih etmeli
20-Bir mürid, kardeşlerinden evvel uyanıp, ibadetler ile meşgul olsa bile, kendi ibadetini fazla görerek diğerlerine karşı üstünlük taslamamalıdır. Aksine kardeşlerinin uykusunu, kendi ibadetinden daha faziletli görmelidir.
21-İbadet haberlerini haber vermek ve onları mubarek günlerde tebrik etmek
22-Kardeşinin arkasından gıybetini etmemek, dedikodusunu yapmamak
23-Gördüğü ayıbını örtmek ve gizlemek
24-Bir tartışma çıkacaksa alttan almak, uzatmamak.
25-İvanların birbirlerine karşı tevazulu olması.
26-Dünyevi çıkar için karşı karşıya gelmemek yani zıtlaşmamak.
27-Ağız dalaşına girmemek
28-Eğer bir dargınlık mevzu bahis ise anında gidermek, özür dilemek
29-Kardeşine ikramda bulunmak
30-Güzel işlerde birbirlerini teşvik etmek….

www.ihvanlar.net

PAYLAŞ