İZNİK KONSİLİ NEDİR?

 

İlahi kitapların üçüncüsü olan İncil, Hazreti İsa (Aleyhisselam) a indirilmiştir. Bugün Hıristiyanların elinde bulunan ve Ahd-i Cedid yani ‘Yeni Ahit’ adını taşıyan kitaplar Hazreti İsa’ya Allah tarafından gönderilen kitaplar değildir.

Kuran-ı Kerim’de de bildirilen İncil’in tahrifi ve çok sayıda İncillerin ortaya çıkmasının sebebi o devirdeki baskı, zulüm ve Hıristiyan mezhepleri arasındaki ihtilaflardır. Zira başlangıçtaki baskı, gizlenmeyi gerekli kılmış, gizlilik ise Hıristiyan inancına dışarıdan pek çok fikrin girmesine sebep olmuştur. Görüşü birbirinden farklı olan her bir Hıristiyan cemaati diğerine düşman olmuştur.

Halen Hıristiyanların elinde birbirini tutmayan Luka, Matta, Yuhanna ve Markos isimli şahıslar tarafından yazılmış 4 İncil vardır. Bu İnciller İznik’te yapılan bir toplantı ile kabul edilmiştir.

Hazreti İsa’dan asırlar sonra M. 325 yılında İznik’te bir meclis toplandı. Bu toplantıyı bütün Hıristiyan âlemi de kabul etmektedir. Tam 2048 papaz bir araya geldi. Hıristiyan inancına dair pek çok farklı görüş söylendi. Toplantının maksadı bu İncil karmaşasına bir son vermek ve Roma İmparatorluğu’nun baskısını Hıristiyan âlemine dayatmaktı.

Alınan kararlar ile yüzlerce çeşit İncil yok sayılarak yakıldı.
İskenderiyeli rahip Arius’un liderliğinde yayılmaya devam eden tek ilah akidesi, inancı ‘İmparatorluğun emniyeti için(!)” reddedildi.
300 papazın savunduğu ve imparatorluğun da inandığı putperestliğe en yakın ilah anlayışı olan ve bugün halen devam eden Pavloscu görüş, yani teslis (üç ilah) inancı kabul edildi.
Bu inancı kabul etmeyenler sapık ilan edildi.
Roma Katolik kilisesi ”Rabb’ın iradesinin bu konsilde tecelli ettiğini” ilan etti.

Hâlbuki asıl tecelli eden Roma İmparatorluğu’nun iradesiydi.

Bugün mevcut olan hiçbir İncil nüshası Kostantin devrinden daha eski değildir. Yukarıda yazılananları ezberleyiniz. Çünkü Hıristiyanların inandığı tahrif edilmiş kitapların nasıl oluştuğunu anlatıyor. Papazlar toplanıyorlar ve kendi yazdıkları, birbirinden farklı kitapları ilahi vahiy olarak kabul ediyorlar. Bu bize incilin uğradığı tahrifi çok açık bir şekilde gösteriyor.
www.ismailaga.info

PAYLAŞ