Mahmud Efendi Hazretlerinin bazı özellikleri

1-Kamil-i Mükemmil (olgun ve olgunlaştırıcı, tamamlamış ve tamamlayan) bir mürşid dir.

2-Resulullah Efendimiz’e ittibası tamdır.

3-Devam ettiği amelini hiç bırakmaz.

4-Politikaya iğnenin ucu kadar itibar etmez ve siyaset hakkında şöyle buyurur:”Hocaların vazifesi vardır.Siyasetle de uğraşanlar var.Mevla onları doğru yol üzere muvaffak etsin.’

5-Keramete zerre kadar değer vermez.

6-En çok üzerinde durduğu şey Kuran Kurslar’ının çoğalmasıdır.

7-İlme, talebelere, okuyup okutmaya, emri bil marufa çok önem verir.

8- Mektubat ve Risale-i Kudsiyye’nin okunmasına çokça önem verir ve tavsiye eder.

9- Ruhsat ile değil, azimet ile amel eder.

10- Dünya ve ahiret işi çatıştığında O, ahireti seçer.

11-‘ ‘İstikamet, kerametten evladır” prensibince; kerametin değil, iman amel şeriat ve sünnette devamlılığın önemli olduğunu vurgular.

12- Gittiği yerde bulunan meşayıh-ı kiramın kabirlerini ziyaret eder.

13- Nafile ibadetlere çok önem verir ve verilmesini ister.

www.ihvanlar.net

PAYLAŞ