MÜMİN NASIL OLUR?

 

Ahmed bin Asım Antaki Hazretleri, İsmi Ahmed bin Âsım, künyesi, Ebû Ali ve Ebû Abdullah’tır. Antakya’da doğdu. Doğum târihi bilinmemektedir. Âilesi Antakya eşrâfından îtibâr edilen kimselerdi. 853 (H.239) senesinde vefât etti.

MÜMİN NASIL OLUR?

Evliyâ-yı kirâmın, meşhur olanlarından,
Şu güzel sözleriyle, vâz ederdi her zaman:

Mümin önce okuyup, tam öğrenir dînini,
Sonra da buna göre, düzeltir her hâlini.

Günah işlerse eğer, üzülür, kalbi yanar,
Çıkarmaz hatırından, tâ ölünceye kadar.

“Ben Rabbime nasıl da, karşı geldim?” diyerek,
Pişman olur ve ağlar, göz yaşları dökerek.

İyi bir iş yaparsa, kusurlu, noksan bulur,
Hatırlamaz onu hiç, zîrâ hemen unutur.

Her gün akşam olunca, der ki kendi kendine:
“Bu gün hangi tâati, yapabildin Rabbine?”

Çeker ki gün ve gece, kendisini hesâba,
Düşmesin âhirette, Cehennem’e, azâba.

Dünyâ düşüncesini, kalbinden söküp atar,
Âhirette azâbdan, kurtulmaya yol arar.

Gönlünden tamam olarak, atar uzun emeli,
Zîrâ iyi bilir ki, çok yakındır eceli.

Bu yalancı dünyâya, aslâ etmez iltifat,
Dünyâya çalışsa da, kalbine sokmaz fakat.

Zîrâ onun kalbinde, vardır Allah sevgisi,
Bir kalpte, iki zıd’dan, bulunmaz her ikisi.

Dünyâ muhabbetini, kalbine soksa biri,
Sanki temiz odaya devirmiştir çöpleri.

Hâlis mümin odur ki, ödü kopar günahtan,
Hatâ yaparım diye, hayâ eder Allah’tan.

Kırık, mahzun kalp ile, yapar ibâdetini,
Sonra da istiğfâra, muhtaç bulur hepsini.

Âhiret derdi ile, dertlenmiştir. O hepten,
Bütün yaptıklarına tövbe eder o kalpten.

Rabbini anmak ona, her şeyden tatlı gelir,
Bedeni insanlarla, kalbi Allah iledir.

Dediler ki: “Efendim, mümine yakışmıyan,
Kötü işleri dahi, ediniz bize beyân.”

Buyurdu ki: “İnsanın, hevâ ve hevesine,
Uyarak iş yapması, zulümdür kendisine.

İşlediği günahı, küçük görse o şâyet,
Olamaz onun için, bundan büyük felâket.

İnsanların düştüğü, korkunç hastalıkların,
Biri de, gıybetini, yapmaktır insanların.

Gıybet iki cihanda, felâkete sebeptir
Milletleri içerden, kemiren bir âfettir.

Kendisini beğenen, kimseler yapar bunu,
Tatmin eder böylece, nefsinin arzusunu.

Ey akıl sâhipleri! Düşünün, ibret alın!
Henüz ecel gelmeden, ölüme hazırlanın.

Siz günah işlerseniz, bu dünyâda gülerek,
Yanarsınız orada, âh-ü figân ederek.

Ateş deyip geçmeyin, düşünün üzerinde,
Tutun parmağınızı, bir kibrit alevinde.

Öyleyse üstünüzden, atın da bu gafleti,
Görün artık gelecek, o korkunç âkibeti.

PAYLAŞ