HOCAEFENDİLERİN TEVAZUSU

   Bu hocaefendilerin yaşlı gözüktüklerine aldanmayın yeni nesilden on kat daha genç ve dinamiktirler. Mustafa Ekinci Hocamız daha önce Çeçenistan’da da görev yapmış, talebeler yetiştirmiş, Rus harbinde bir çok olaya şahit olmuştur.

    Bazı genç kardeşlerimiz bilmiyorlar tabi. Mürşidin huzuruna girerken tevazulu bir hal takınmak, huzurdan çıkarken de arkasını dönerek değil, yüzü mürşidine doğru geri geri çıkmak gerekir.

   Aslında bu genel bir edep kuralıdır. Karşınızdakine değer verdiğinizi göstermiş olursunuz.

   Eğilmek deyince hemen bazı vehhabi kafalılar “şirk, şirk” demeye başlamıştır. Buna da kısaca cevap verelim. Namaz kılarken eğer “Ka’beye secde ediyorum” diye düşünürseniz dinden çıkarsınız. Ka’beye yöneldiğinizi, Allah’a secde ettiğinizi bileceksiniz. Alimlerin, mürşidlerin önünde eğilmek de onların ilmine, manevi makamına saygı göstermektir.

   İnsanlar, bir Cumhurbaşkanının, Başbakanın karşısında bile iki büklüm oluyor da, alimin evliyaullahın karşısında neden tevazu göstermeyeekmiş? Ne buyuruyor Peygamberimiz: “Rütbelerin en büyüğü, ilim rütbesidir”

   Tevazu ile eğilme meselesini bazı insanlar yadırgayabilir. Halbuki bu İslam kültüründe ve özellikle Osmanlı medereselerinde, mimari yapıya bile tesir eden bir kuraldır. Bazı medreselerde hocanın bulunduğu odaya giriş kapısı alçak yapılır ki hükümdarda girse haddini bilsin ve ilim karşısında eğilsin.

   Bunlardan biri de Kırım’da yapılmış Zincirli Medresesidir. Kırım Hanı I. Mengli Giray Han, medresenin inşasında bizzat kum taşımak suretiyle çalışmış ve inşaat bittikten sonra da “ilmin önünde her kim olursa olsun eğilmek gerek” diyerek medresenin tek giriş yerine zincir çektirmiştir. Kırım hanlarının ilme verdikleri önem ve saygının göstergesi bu zincir, medresenin ismi olarak kalmış ve büyük bir İslam üniversitesi sıfatıyla Zincirli Medrese, Kırım sınırlarının dışındaki Müslüman memleketlerde de büyük nam ve ün kazanmıştır.

   Bir hadisi şeifte de: “Kim tevazu ederse Allah onu yüceltir” buyrulmuştur. Bir ihvan diğer ihvana, müslümanlara karşı tevazuda toprak gibi olmalıdır. Karşısındakine üstünlük sağlamaya, hakimiyet kurmaya çalışmamalı, ayağına paspas olmalıdır.

Vurana elsiz gerek,
Sövene dilsiz gerek,
Derviş gönülsüz gerek,
Sen derviş olamazsın!

PAYLAŞ