Peygamberlere iman etmek nedir?

   Ehl-i Sünnet vel-cemaat, yüce Allah’ın kullarına müjdeciler ve uyarıcılar olmak üzere, insanları hidayete iletmek ve karanlıklardan çıkartıp, nur’a ulaştırmak için hak dine davet eden resuller, peygamberler gönderdiğine kesinlikle inanır.
   Onların çağrıları toplumları şirk ve putperestlikten kurtarmak, çözülüş ve bozuluştan arındırmak içindi. Onlar risaletlerini tebliğ ettiler, üzerlerindeki emaneti eksiksiz yerine getirdiler, ümmetlerine samimiyetle öğüt verdiler. Allah yolunda gereği gibi cihat ettiler.
 
   Bu peygamberlerden bir tanesini inkâr edenler, tümünü inkar etmiş gibi olurlar. Nitekim Mevla Teala:
  ”Şüphe yok ki Allah’ı ve peygamberini inkâr ederek kâfir olanlar bir de Allah’la peygamberlerinin arasını ayırmak isteyenler ve: ‘kimine inanıyoruz, kimini inkâr ederiz’ diyenler böylece bunun arasında bir yol tutmaya yeltenenler, işte onlar gerçek kâfirlerin ta kendileridirler. Biz o kâfirlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır. Allah ve peygamberine iman edip, onlardan birini diğerinden ayırmayanlara ise ecirlerini verecektir. Allah bağışlayandır, çok merhamet edendir.”(Nisa 152)
 
   Allah-u Teâlâ birçok peygamber göndermiş, bunlardan bazısını da Kuran’ı Kerim’de zikretmiştir. Kuran’ı Kerim’de ismi zikredilen 25 resul ve peygamber vardır. Bunlar:
1-Hazreti Adem    (aleyhisselam)
2-Hazreti İdris      (aleyhisselam)
3-Hazreti Nuh       (aleyhisselam)
4-Hazreti Hud       (aleyhisselam)
5-Hazreti Salih     (aleyhisselam)
6-Hazreti Lut        (aleyhisselam)
7-Hazreti İbrahim(aleyhisselam)
8-Hazreti İsmail   (aleyhisselam)
9-Hazreti İshak    (aleyhisselam)
10-Hazreti Yakub (aleyhisselam)
11-Hazreti Yusuf  (aleyhisselam)
12-Hazreti Eyyub (aleyhisselam)
13-Hazreti Şuayb (aleyhisselam)
14-Hazreti Musa   (aleyhisselam)
15-Hazreti Harun  (aleyhisselam)
16-Hazreti Zülkifl  (aleyhisselam)
17-Hazreti Yunus (aleyhisselam)
18-Hazreti Davud (aleyhisselam)
29-Hazreti Süleyman (aleyhisselam)
20-Hazreti İlyas    (aleyhisselam)
21-Hazreti Elyesa’ (aleyhisselam)
22-Hazreti Zekeriyya (aleyhisselam)
24-Hazreti Yahya (aleyhisselam)
24-Hazreti İsa (aleyhisselam)
25-Hazreti Muhammed (aleyhisselam)
 
Kuranda ismi geçen üç mubareğin peygamber olup olmadığı ihtilaflıdır. Bunlar:
1-Hazreti Üzeyir
2-Hazreti Lokman
3-Hazreti Zülkarneyn
 
   Peygamberlerin kendilerine has bazı özellikleri bulunması gerekmektedir. O, bu sıfatları sayesinde yüce Allah ile kullar arasında elçilik yapma liyakatini kazanmış olur.Allah Teala şöyle buyurur:”Allah, elçiliğini nereye tevdi’ edeceğini çok iyi bilendir.”(Enam 124)
 
Peygamberlerde bulunması vacib olan özellikler:
1-Sıdk: Doğruluk demektir. Peygamberler son derece doğru insanlardır. Asla yalan söylemezler.Oldu dedikleri olmuştur, olacak dedikleri zaman gelince mutlaka olacaktır.
2-Emanet: Güvenilir olmak demektir. Peygamberler her hususta güvenilir kimselerdir, asla hıyanet etmezler.
3-Fetanet: Akıllı ve uyanık olmak demektir. Peygamberler yüksek zeka sahibidirler.
4-İsmet: Günah işlememek demektir. Peygamberler gizli ve açık hiçbir günah işlemezler.
5-Tebliğ: Bildirmek demektir. Peygamberler Allah’tan aldıkları dini hükümleri olduğu gibi hiçbir değişiklik olmadan insanlara bildirmişlerdir.
 
   Müslümanların büyük çoğunluğuna göre peygamberlerin küfürden ma’sum oluşu vahiyden önce de, sonra da sabittir.
 
   Peygamberlerin vahiyden önceki haline göre bazı mezheblere göre, peygamberler vahiyden önce de masumdur. Bize göre ise peygamberlerin vahiyden önce günah işlemesi, nadir olmak şartıyla, mümkündür. Böylelerinin hali nübüvvet anına hemen iyiliğe ve istikamete dönüşür.
 
www.ihvanlar.net

PAYLAŞ