ALLAH DEMEK AR OLMAZ

TARİH: 14-5-2002 Umre Sohbeti, Medine

DERS AYETİ: NİSA SURESİ SAYFA 8, AYET26’DAN 29’A KADAR

   Meali:“Allah-u Teala sizlere açıklamak ve sizleri sizlerden evvelkilerin yollarına erdirmek ve sizleri tövbeye muvaffak kılmak diler. Ve Allah-u Teala Alimdir, Hakimdir.”

   Allah-u Teala size lazım olan şeyleri ve bilmediğiniz şeyleri beyan etmek istiyor. Allah-u Teala bizlere öyle şeyler murad ediyor ki, bu iyilikleri Allah’dan başka kimse murad etmez ancak Allah murad eder. Niçin? Çünkü bize anamızdan, babamızdan çok acıdığı için. Allah-u Teala bizi kendine kul etti. Bundan daha büyük nimet olmaz. Bütün dünyayı arasanızbundan daha büyük nimet bulamazsınız. Bir de Allah-u Teala sizi sizden evvel geçen büyüklerin sünnetlerine (yollarına)  kavuşturmak istiyor. O büyükler sizden evvel geldi, geçti. Bizden evvel ne arslanlar geldi geçti.   Onlar geçti demek dünyadan ahirete  göçtü demektir. Allah-un Teala bize onların yaşayışını yaşatmak istiyor. Çünkü hakiki insan onlar.

   Mesela: İmam-ı Azam Efendimiz öldü ruhu bedeninden çıktı habrei yok. Kendini Resulullah’ın (s.a.v)  meclisinde buluyor gene öldüğünü anlamdı. Resulullah sohbet veriyor oda dinliyor ama ne olduğunu anlamadı. Kalktı abdest almağa gidiyor. Resulullah ona:
   – Ya İmam nereye gidiyorsun? diye sordu.
    -Ya Resulullah! Güneş biraz değişti ikindi namazı geçmeye başladı, onu kılmaya gidiyorum.
  Resulullah Efendimiz de:
   -Ya imam burası ahirettir. Burada namaz kılmak yok.

    Bakın şu insan öldüğünü bilmiyor. İşte Allah-u Teala böyle adamların sünnetlerine uymamızı istiyor. Bütün dünyada bizi onların sünnetlerinden çıkarmaya çalışıyor. Gayret edelim himmetimizi ali tutalım, dünyaya uymayalım, dünyaya uyan  harap olur.

       Uyan gafletten ey gafil, seni aldatmasın dünya
       Yakanı al elinden ki sonra seni kılar rüsvay
       Ne sandın sen bu gaddarı ki ta ani böyle sevdin
       Anı her kim sevdi ise, dinini eyledi yağma

   Şair ne güzel buyuruyor. Uyan gafletten sana yakın rabbin var. Sana ne güzel şeyler diliyor. Kimse bu iyiliği senin için dilemöez. Rabbin san senden yakın, senin haberin yok. Sanki çok uzakmış gibi zannediyorsun.

   GAFLET: Allah-u Teala’yı unutmak demektir. Allah (c.c) muhafaza etsin. Gözünü O yarattı O gördürüyor, kulağını O yarattı O işittiriyor, aklımızı O yarattı O çalıştırıyor. Elimizi,ayağımızı O yarattı, vazifelerimizi O  yaptırıyor. Bize o kadar iyilikler etti ki saymakla bitmez.

  “Eğer Allah’ın nimetini saymaya kalksanız onu sayamazsınız” İbrahim/34

   Kim yapar bu iyilikleri? Bu sebeple Allah-u Teala’dan ayrılmayacağız. Gönlümüz ve bedenimiz O’nunla olacak. Gönlümüzün onunla olması malumdur. Bedenimnizle nasıl onunla olacağız? Namaza durduğun vakit onun huzurunda el bağladığın, gözünü secde mahlline diktin. İşteb Mevla ile hem ruh ile hem de bedenle berabersin. Bundan gafiliz, bunu unutuyoruz, sakın bunu unutmaylaım. Allah’ı unutmak en büyük afat, en büyük zulüm ve en büyük zarardır.

    Allah-u Teala bilmedikleirmizi bize beyan etmek istiyor. Neden haberimiz vardı. “Sizi hiçbirşey bilmezken analarınızın karnından çıkardı” Nahl/78

   Ne ana bilirdiniz, ne baba bilirdiniz, ne elbise bilirdiniz, ne gökleri bilirdiniz, ne yerleri bilirdiniz, en Allah bilirdiniz, ne peygamber bilirdiniz,ne yemek bilirdiniz, ne içmek bilirdiniz. Analarımızdan böyle çıktık, onun için hiçbirşey bilmiyoruz. O bize bilmediklerimzi beyan ediyor. Bütün bu iylikleri Allah-u Teala bize murad ediyor ve yapıyor. Bütün dünya ise bizim yoldan çıkmamızı istiyor. Besmelesiz, hamdelesisz, salvelesiz kitapları bize okutmak istiyorlar. Bunlar biz<den ne kötü şey istiyorlar. Allah-u Teala bizden ne iyi şeyler istiyor. Biz O’nun kıymetini takdir edemedik. Ondan hiç ayrılmayalım. Ya Rabbi bizi senden ayırma!

    Diikkat edin! Bütün dünya bizim müslümanlığımıza karşı, islamı yaşamamıza karşı. Hatta Amerika diyor ki: Çocuklarınıza islam dersi okutmayın. Bu kadar büyük düşmanlık, bu kadar büyük zulüm olur mu? Din dersi okumadan dindar olamzsın, dindar olmayınca da cennete giremezsin, cehenneme girersin.

   Zannediyorsunuz ki ölünce toprak olup kaybolacaksınız. Halbuki beden kaybolacak ruh ise olduğu gibi mevcut. Peki ruh nerdedir? Eğer ruh dünyada kur’an ile yaşadı ise Allah dostlarıyla beraber cennet bahçelerinde olacaktır.

    Aman dikkat edin bu televizyon insanı yoldan çıkarır. Herşeyi insana unutturuyor. Ona bakarken Allah diyemezsin, Kur’an okuyamazsın. Allah desen bile ne faide? İnsanın bir aklı var. Akıl bir tarafa gider. Hem tv bakmak hem de Alalh demek mümkün değil. Tv bizim düşmanımızdır, kim ne derse desin ben böyle diyorum.

   Dikkat edin Allah-u Teala Hazretleri bizim için neler murad ediyor? Evvela bilmediklerimizi bize beyan etmeyi sonra bizden evvel geçen dostlarının sünnetlerine (adetlerine, yollarına) kavuşturmayı, sonra da bize tövbe nasip ettirip tövbemizi kabul etmek istiyor. Bakın neler istiyor?  Millete kalsa bizi cehenneme düşürmeyi istiyorlar. Dikkat edin bu iyilikleri bize ancak Allah yapar.

    Allah demek ar olmaz
    Mü’min kalbi dar olmaz
   Seversen Allah’ı sev
   Allah gibi yar olmaz

   Bazı insanlar Allah demezler, Allah demeye de korkarlar. Allah deseler yobaz ve gerici olurlar diye. Ahirete çıkınca kimin yobaz olduğunu anlayacaklar.  Burada anlamıyor. Asıl şimdi anlamak hünerdir.  Nefis insana: Allah deme yobaz olursun, gerici olursun, sen ilericisin, sen gericisin, sen klıymetlisin dedirtiyor. Bir de ahirete gidince nefsin ve nefsin yolundan gidenlerin ne kadar düşman oolduğunu anlayackalar. O zaman da ‘eyvah! bizi tekrar dünyaya çevirin Allah’tan başka dostb tanımyacağız’ diyecekler. Ama kim verir o nimeti, kim dimnler onları. Şimdi açalım gözümüzü .

  “Allah-u Teala ziyade bilicidir.” O’ndan daha ziyeade bilmek olmaz. “Allah-u Teala hakimdir” yher ne yaparsa yerindedir. Hiç toz kadar hatası yok. Böyle bir Allah’ı bilmek ve O’na kul olmak kadar büyük nimetb yok. Bunu anlaymıyorlar, düşenemiyorlar. Böyle bir Allah’ıbn kulun oluyoruz. ELHAMDÜLİLLAH (3 kere)

   Şimdi bir takım insanlar çıktı şeytana tapıyorlar. Onu da ilericilik biliyorlar. Bak nasıl kandırıyorlar insanları, şeytana tapmak serbest ne yasak var ne bir şey. Ama sen Allah’a ibadet etsen, dindar olsan herşey yasak. Şeytana tapmakla güya büyük adam oluyorlar. Halbuki büyük gaddar oluoprlar. Kendi nefislerine zulmedici oluyorlar. İnsan şeytan atapar mı?

  “Ey Adem oğulları! Şeytana ibadet etmeyin o size apaçık bir düşmandır, diye size öğüt vermedim mi?” Yasin/60
   “Ve bana ibadet ediniz. İşte doğru yol budur.” Yasin/61

    O yol sizi cennetime cemalime kavuşturuyor.
   “Andolsun ki (şeytan) sizden bir çok cemaati yoldan çıkardı. Hala akıllanmayacak mısınız?(aklınızı kullanmayacak mısınız) Yasin/62

   ” Bu sizin vaad olunmuş olduğunuz cehennemdir.” Yasin/63

   “Küfretmeniz sebebiyle bugün ona (cehenneme) girin” Yasin/64

   “Bugün onların ağızları üzerine mühür basarız ve bizimle elleri konuşur ve neler kazanır olduklarına dair ayakları şehadette bulunur” Yasin/65

   Yarın ahirette Cenab-ı Hak günahkarların ağızlarını mühürleyecek, bant gibi bir şey koyacak ağızları hiç açılmayacak ve çeneleri sallanmayacak. Elleri ise Allah ile konuşacak  ve diyecek ki, Ya Rabbi bu benim sahibimşöyle benimle günah yaptı. Gözleri ile şu haramlara baktı, kulakları ile şunkları dinledi, aklını şu yerlere kullandı, ayakları ile şuralara gitti, lisanı ile şunları konuştu. Ayaklar da diyecek ki, eller ne diyorsa doğrudur. Ne acayip şey? Allah-u Teala bize bunları anamızın babamızın lisanından bile daha açık lisanla beyan ediyor. Ne zaman akıllanacağız? Ya Rabbi! Sen elimizden tut, kendi başımıza bırakma sen uyandır bizi.

   Allah-u Teala Hakimdir (her ne işlerse yerindedir) Hiç hatası olmaz, şeriatta hata mı buluyorsunuz, kusur mu buluyorsunuz? Şeriat faiz yemeyin haramdır diyor bunu mu beğenmiyorsunuz? Faiz haramdır. Faiz yerseniz ağzınızı karnınızı ateş dolduruyorsunuz. Riba ne fena şey neuzubillah. Onun tozundan dahi Ya Rabbi sana sığındık.

   Herkes anlayarakve anlamayarak yiyiyorlar onu. Çünkü böyle adet etmişler, iyi geçim yolu zannediyorlar. Bela yolu ağu(zehir) zannetmiyorlar.

    Allah Teala Bakara suresi sayfa 48, ayet 276’da buyuruyor ki. “Allah-u Teala ribayı mahv eder, sadakaları artırır ve Allahu Teala çok küfrani nimette bulunup günahkar olanları sevmez.”

   Allah Teala bir adamı sevmezse, bütün kainat onu sevse ne faide eder. Bütün dünya bir araya gelse bir buğday, bğir mercimek yaratamaz. Ne faideleri var? Bütün faideler Allah’tandır.

   Bize anamızdan  babamızdan çok acıyan Allah’dır. Onun yolundan ayrılmayalım. Kibirlenmeyelim, gururlanmayalım, kendimizi beğenmeylim. Evvelimniz bğirt damla su, kabirde de kokacağız, kurtlanacağız. Ölünce bedenimiz toprak olacak, ruhumuzu ise cennet bahçelerinde yaşatacak.

   Eğer müslüman yaşamadı isen, faiz yedi isen, kumar oynadı isen, o zaman senin ruhunu cehennem çukurlarında yaşatacak. Buna kim dayanabilir. Allah muhafaza etsin. Ey insan neden cennet bahçeleri dururken cehennem çukurlarını seçtin. Avanak insan. Uyuyorlar birbirlerine, birbirlerini yoldan çıkarıyorlar.
   “Bazınızı bazınıza fitne yaptık, bakalım sabredebilecek misiniz?” Furkan/20

   Bir misal vereyim size;  bizim köyün altından bir dere akar onun ortasında bir kara taş durur. Yukarıdan aşağıya su gelir. Onu yuvarlamak için ona çarpar. O taş yerinden hiç oynamaz. Sen o taş gibi ol. Şu dünyanın fitneleri, vesveseleri, kötü arkadaşların teşvikleri, propaganları, şarkılar, türküler, gazeteler, tv, çalgılar o suya beniyor, seni yoldan çıkarmak için ve seni cehenneme yuvarlamak için sana gelip çarpıyor. Sen yerinde o taş gibi ol hiç sallanma. İşte tv bir ırmak akıyor gelir sana vuruyor, seni deviremiyorsa akıp gidiyor. Gazeteler büyük fitne ırmağı, onlar da seni cehenneme yuvarlamak için gelip sana çatıyor. O kara taşa ırmak gelip çarptığı gibi. Bakalım sabredebilecekm misiniz?

    DERS AYETİ:27
   Meali: “Allah-uTeala sizin tövbe ederek affı ilahiyyeye nailiyetinizi diler. Şehvetlerine uyanlar ise büyük bir meyi ile sapmanızı isterler.”

   Kul kusursuz olmaz. Nefis şeytan girer araya seni kirlendirirler, paslandırırlar, çamurlandırırlar. Cenab-ı Hak buyurmak istiyor ki; ben size tövbe nasip etmek istiyorum. Şehevata tabi olanlar da sizin Allah’tan büyük bir dönüşle dönmenizi istiyorlar. Namaz kılmayanlar, oruç tutmayanlar, tv’ciler, mecmuacılar, romancılar, gazeteciler sizi yoldan çıkarmak istiyorlar. Allah Allah… Ne büyük düşmanlarımız var. Biz ise rahat rahat yiyor, içiyoruz hiç şikayetimiz yok. Halbuki şikayet doluyuz, cehenneme yuvarlanmışız haberimiz yok.  Hoca Efendi ben görmüyorum cehenneme yuvarlandığı? Sen görmüyorsun amma Kur’an sana gösteriyor.

    Her kim İslamı yaşıyorsa doğrudan doğruya cennettedir. Her kim İslamı yaşamıyorsa doğrudan doğruya cehennemdedir. Ölmeden önce bunu anlamıyor zennediyor ehli cennetim. Ama o yandan da gözleri TV bakmaktan ayrılmıyor, kulakları TV dinlemekten ayrılmıyor.

   Ya Rabbi! Bizi senden başka kayıoracak yok. Biz böyle inandık. Dünyada da Ahirette d, cennete girsek de fazlıyla gene o kayıracak. Buraya beni de sizi de  getirdi. Bunları unutmayın, tam yerine geldik istifade edelim.

    Molla Hasbi derdi ki: musluğun altına ibriği koydunuz. Kapağını kapattın, musluğu açtın, su ibriğin kenarlarından akıyor içine bir damla su girmiyor. İnsan da öyledir. Biz deburaya musluğa geldik ama kapak kapalı. Burada bahsedilen kapak kalbin kapağıdır. Allah’ı unuttun, kalbin kapağı kapalı. Her kalbin kapısı penceresi var, onlar kapalı olursa o insana vaaz etsen, ayette okusan anlamaz.
   Ya Rabbi! Bizi, evladı ahfadımzı ve bütütn kardeşlerimiz gafletten kurtar.

DERS AYETİ: 28
   Meali: “Allah-u Teala sizden hafifletmek ister ve insan zayıf oalrak yaratılmıştır.”

   Allah-u Teala sizin yükünüzü hafifletmek istiyor, onun için bize kolay şeriat verdi, hiç ağırlığı yok. Eğer namazı güzel kılabiliyorsan sabnki seni yeniliklendiriyor nerede ise uçacaksın.  Çünkü namaza durduğun vakit Mevla meleklere emrediyor, bunun günahlarını k aldırın. Kul namaza durduğu vakit Allah-u Teala yetmiş bin perdeyi kaldırıyor. Ve cemali parlıyor. Mevla’nın cemali parlayınca hiç yük kalır mı? işte göreyim sizi akıllı olalım vakitlerimizi boşuna geçirmeyelim.

   DERS  AYETİ:29
    Meali: “Ey iman etmiş olanlar!  Mallarınızı aranızda batıl yere yemeyiniz. Ancak birbirinizden karşılıklı yapılan bir ticaret olsun. Ve kendinizi de öldürmeyiniz. Şüphe yok ki Allah-u Teala sizlere rahimdir.”

   Ey iman etmiş erkekler ve kadınlar mallarınızı kendi aranızda batıl yol ile yemeyin. mesela kumar oynadın hakka tecavüz ettin başkasının malını batıl yolla aldın demektir. Onlar sana helal değil. Aman dikkat edelim.
   Ya Rabbi! Bizi senden uzak edecek şeylerden uzak eyle ve muhafaza eyle! Sana yaklaştıracak şeylerle meşgul eyle!

   Ancak karşılıklı rızadan meydana gelen ticaret olursa müstesna. Mesela; şu mendili yüz kuruşa aldın yüzyirmi kuruşa satabilirsin bu haram değil.

  “Kendiniz öldürmeyin”  Bazıları intihar ediyor. Biraz kızınca bir avuç hap içiyor. Kişinin kendisini öldürmesi başkasını öldürmekten daha fenadır. Allah’ın yarttığı canı niye yok ediyorsun.

   Evvelki ümmetlerden birisi yaralandı  dayanamadı, süngüyü kendisine sapladı öldü. Mevla da buyurdu ki: Kulum bize kavuşmaya acele etti bizde ona cenneti haram ettik.

   Ben beni öldürdüm kim karışabilir? diyor. O canı sen mi yarattın? Allah yarattı O alır. Böyle cahillik çok var. Bu en büyük günahtır. Dünyası da ahireti de harap oldu. Sakın kimse kendini intihar etmesin.

   Ben açtan ölüyorum da ondan intihar ediyorum diyor. Peki dünya açlığına dayanamadın kendini attın gittin. Ahirette ne yiyeceksin? Cehennem de yananların kan ve irinlerini yiyeceksin, daha fena yiyeceklerle karşılaşacaksın.  Bu yenir mi? Dünya da dilenirsin bir dilim ekmekle karnını doyurursun.

   Sakın dikkkat edelim başkasını da öldürmeyelim, kendimizde öldürmeyelim. Sabredelim. Mevla’dan yardım dileyelim. Allah’a yalvardın mı O kırmaz seni çünkü anamızdan babamızdan çok acır bize. Onun için sabredeceğiz.

   Hanım kardeşlerimiz kocalarınza itaat edin. Geçenlerde size Hatice validemiz nasihat etti. O büyük insan. Resulullah’ın büyük hanımı. Her vakit nasihat eder bize: Geçen sene ki ziyaretimizde buyurdu ki: “Çarşafı belden kesenlerle harbedin”
   Bu sene ki ziyaretimizde de buyurdu ki: “bazı hanımlar kocalarına itaat etmiyor.” Kocasını beğenmiyor, kibrediyor, gidiyor başkasıyla evleniyor, kocasına sertlik yapıyor, gurur, kibir  yapıyor, ben hocayım diyor. Sakın ha… hocalık o ki; ona sabırdır. Demen lazım ki: Bu adamı Allah bana nasip etti, ben buna sabredeceğim. Benim kocam, benim yabancı erkeklere düşmeme mani oluyor. Ben onun kıymetini bileceğim. Bir de ben dışarda çalışsam yabancı erkekler bana bakacak, kocam beni çalıştırmıyor, ne ediyor bana birşeyler getiriyor.
   Onun için kocalarınzıın kıymetini bilin. Eğer kocalarınız dünyada güzel değilse ahirette çok güzel olacak.

   Daha fazla başınızı ağrıtmayalım. Bu sıcakta geldiniz, zorlandınız, sabrettiniz. Bu sıcak ahiret sıcağına karşı gelecek. Ahirette yanmayacaksınız, cennet bahçelerinde Allah dostlarıyla rahat yaşayacaksınız.

   Şeriatı yüklenen ve en iyi bilen büyük alimlere hocalar, fıkıhı iyi bilenlere ve sünnet üzere yaşayan hafızlara da tazim et. Onlara tazim etmek insanın kurtuluşuna sebep oluyor. Şimdi tersine okumak başladı. Bu dini unutturmaktır. Bu mekteplerde okunan kitaplarda besmele hamdele salvele yok, ahiretten bahsetmek yok. Cennete nasıl girilir. Cehennemden nasıl  kurtulunur bahsetmek yok. Dünya sevgisi bizi uyuşturdu bunların kötü olduğunu anlamıyorlar.

    Molla cami’de buyuruluyor ki:
   Na mekeş ne gelellah ne galennebist
   Bir kitap ki onun başı Kalallah değil, Nebi (aleyhisselam) buyurdu da değil
   Hasılı mazmunu o, hüsrani ruzi mahşerest
   Onun içine aldığının hadsılı, mahşer gününün hüsranıdır.

   “Bir k,itap ki onun başı -Kalallah- “Allah buyurdu” ve -Kale nebi- “nebi buyurdu” değil, onun içine aldığının hasılı mahşer gününün hüsranıdır.”

   Yarın ahirette Ceanb-ı Hak soracak; sen benim ismimi kitaplardan niye sildin* Benimn peygamberimin ismini n,iye sildin? Sen böyle kitabı niye okudun? Okuduğun kitap realet, necaset. Ne desek anlaşılmıyor. Allah anlatsın.

    Ya Rabbi! Bu sıcakta bu hanım kulların buraya gelip senin Kur’anını, mektubatı, risaleyi dinlediler, her ne kadar kusurları varsa da onları af et. Bizi dosdoğru yoldan ayırma, haramlara düşmekten bizi muhafaza eyle. Evlatlarımzı hayırlı eyle. Ana babalarımızı affet, bizden razı eyle. Okuyan talebelerimize keskin zekalar, çok hevesler ver, kuvve-i maneviyye ver, iyi anlayış ver. Bildikleri ile amel nasip eyle. Bütün dünyaya yayılmak nasip et.  Medreselere yardım edenlere yardım eyle ve onları kayır. Çeşitli sıkıntıları olanlar var, onları sıkıntılarından kurtar, ferahlık ver, çetinlikten kolaylığa geçir.
www.ismailaga.info

PAYLAŞ
Etiketler