Teveccüh Nedir – Efendi Hazretleri teveccüh ederken

Mahmud Efendi Hazretlerimiz’i ziyaret eden İngiliz ihvanlar, mürit kardeşlerimiz olmuştu.

Efendi Hazretleri bu ziyaretten çok memnun olmuşlardı.

Konuklardan bir tanesi Efendi Hazretleri’nin elini tutup ağlamıştı.

İşte bu görüntü görenleri meraklandırdı. Efendi Hazretleri’nin alnını, bir müridinin alnına dayaması ne manaya geliyordu?

İŞTE BU KARENİN SIRRI

Bu harekete Tasavvuf teriminde; Teveccüh denir. Teveccühün Peygamberimizin sünnetinde yeri vardır.

Hicret esnasında mağarada, Peygamberimizle birlikte bulunan, Ebubekir (Radıyallahu anh) Hazretleri, müşriklerin kendisilerini göreceği ve Efendimize bir zarar vereceği endişesi içerisindeydi. Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz, Ebubekir (Radıyallahu anh) Hazretlerinin bu korkusunu gidermek için, onun alnını kendi alnına dayadı ve teveccüh buyurdular. O anda Hazreti Ebubekrin kalbine bir feyz ve huzur hasıl olarak korkularından emin oldu.

Bu itibarla Teveccüh, mürşidin bütün mânevî gücünü mürîdin kalbi üzerine yöneltmesi ve bu sûretle ona hâl aktarmasıdır. Diğer bir ifâdeyle, mürşid-i kâmilin güzel hâllerini mürîde intikâl ettirmesi ve netîcede onun rûh ve kalbinde tasarrufta bulunmasıdır.

Efendi Hazretlerimizde böyle bir tasarruf yetkisine sahiptir.

www.ihvanlar.net

PAYLAŞ