Ramazan ayında umre yapmanın hükmü nedir?

Umre: Belirli bir zamana bağlı olmaksızın, usulüne göre ihramlandıktan; tavaf ve sa’y yaptıktan sonra tıraş olup ihramdan çıkarak yapılan bir ibadettir.

Hanefî ve Maliki mezheplerinde, ömründe bir defa umre yapmak: Sünnet-i müekkededir, farz değildir. Şafiî ve Hanbelî mezheplerinde ise umre farz sayılmıştır.

Umre için belirli bir zaman yoktur. Her zaman yapılabilir. Ancak, Arefe günü ve ondan sonraki dört günde, yani Arefe ve Kurban bayram günleri olmak üzere, yılda beş gün umre yapılması tahrimen mekruhtur. Çünkü bu günler hac menâsikinin yapıldığı günlerdir.1

Ramazan ayında yapılması ise mendubtur, daha faziletlidir. Abdullah b. Abbas (R.A.) den rivayete göre Resûlullah (S.A.V.) Efendimiz:

“…zira Ramazan ayında yapılan umre, benimle yapılan Hac yerine geçer.”2  buyurmuştur.

Bu hadis-i şeriften öğreniyoruz ki, Rabbimizin bir lütfü ve nimeti olarak umre, Ramazan ayında olmasıyla hâsıl olan sevâp itibâriyle Hac derecesine ulaşmaktadır. Amelin sevabı, ona zamanın şerefi de ilave edilince ziyadeleşmekte ve artmaktadır. Tıpkı huzur-u kalb ve hulus-i niyetle de arttığı gibi.

Hayırlı ameller, onun işlendiği vakitlere göre birbirlerinden üstün olur, bazı vakitlerde yapılan, diğer vakitlerde yapılana nazaran daha faziletlidir. Ramazan ayı, hayırlı amellerin katlanması açısından diğerlerinden üstündür, bu onun faziletinin büyüklüğüne delildir.

Önemli not: Hac yapmamış olan kimseler, Ramazan ayında umre yapmak üzere Mekke-i Mükerremeye gittikleri zaman, daha Ramazan ayı bitmeden Mekke-i Mükerremeden ayrılmaları, Ramazan bayramında Mekke-i Mükerreme’de kesinlikle bulunmamaları gerekir. Yoksa bayramla birlikte hac ayları girdiği için kendilerine hac farz olur ve hac yapmadan geri dönmemeleri gerekir.

dipnot

(1) Zeyleî, Nasbu’r-Raye; 3/147, Beyhakî, Es-Sünenü’l- Kübra; Hac: No:8822; 6/477
(2) Buhârî, Umre:4, Cezâu’s-Sayd:26; Müslim, Hac:222; Neseî, Sıyâm:6, 4/130

PAYLAŞ
Etiketler