OKULLARA SİYER KONULMASININ DERDİ ANLAŞILDI; DİYALOG

Din kitaplarında dinler arası diyalog mevzuu “ibrahimi dinler” adı altında sokulmuş, diğer dinler hak bir din gibi gösterilmişti. BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ

   Şimdi de aynı şeyi okullara sokulan “siyer dersi” başlığı altında çocuklarımıza yedirecekler. Hem siyer dersi veriliyor diye göz boyanacak hem de dinler arası diyalog projesi küçük zihinlere “Peygamber hayatı” ile ilişkilendirilerek köklü bir alt yapı hazırlanacak.

DİYALOG MÜFREDATA GİRDİ

Milli Eğitim Bakanlığı, liselerde bu yıldan itibaren seçmeli olarak okutulacak Hz. Muhammed (S.A.V)’in Hayatı ile Kur’an-ı Kerim derslerinin müfredatını yayımladı.

Hz. Muhammed (S.A.V)’in Hayatı dersinde Hz. Muhammed (S.A.V)’in birlikte yaşama kültürü geliştirmeye çalışmasına ilişkin ve farklı kültürlerin etkileriyle ortaya koyduğu davranışlarından örnekler verilirken, sık sık kültürler arası etkileşimle oluşturduğu sinerji aktarılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bu eğitim öğretim yılında uygulanacak 4 4 4 yeni eğitim sistemi kapsamında liselerde seçmeli olarak okutulacak Hz. Muhammed(S.A.V)’in Hayatı ile Kur’an-ı Kerim derslerinin müfredatını hazırladı. Kur’an-ı Kerim Dersi ile Hz. Muhammed(S.A.V)’in Hayatı Dersi, haftalık ders çizelgesinde yapılan değişiklikle lise 9., 10., 11. ve 12. sınıflarda toplam 72’şer saat seçmeli ders olarak işlenecek.

Hz. Muhammed(S.A.V)’in Hayatı dersi kapsamında her sınıfta Hz. Muhammed’in Hayat Hikayesini Hatırlayalım ünitesi anlatılacak. Günlük hayatta Hz. Muhammed (S.A.V) konusu 9. sınıfta ”Estetik”, 10. sınıfta ”Sağlık”, 11. sınıfta ”Ekonomik Hayat” ve 12. sınıfta ise ”Evlilik” ünite başlıklarıyla ele alınacak. Sosyal Hayatta Hz. Muhammed(S.A.V), En Güzel Örnek, Hz. Muhammed (S.A.V) ve Aile, Hz. Muhammed (S.A.V) ve Toplumsal İletişim konuları ise ”Eşitlik, Özgürlük, Toplumsal Barış, Kadın ve Erkeğe Bakış, Ailede Eşlerin Görevleri, Birlikte Yaşama Kültürü, İstişare, Birlikte Yaşama Kültürü, Haya ve İffet, Dünya ve Ahiret Algısı” gibi ünitelerle işlenecek.

Merhametin yaygınlaştırılması için gösterdiği çaba

Derste ekonomik hayat konusu işlenirken Hz. Muhammed(S.A.V)’in, çalışmaya, üretime ve helal kazanmaya teşvik etmesi; işçi haklarına ve emeğe verdiği değer söz ve davranışları, açıklamaları, alışverişte ölçü ve tartının doğru yapılmasına verdiği önem ile kazancın helal işlerde harcanması konularıda yer alıyor.

Derste Birlikte Yaşama Kültürü ünitesi ele alınırken Farklı Din Mensuplarını Kabullenmek, Farklı Din Mensuplarıyla İletişim, Farklı Kültürlere Bakış ve Kültürler Arası Etkileşim konuları üzerinde durulacak.

Bu kapsamda Hz.Muhammed(S.A.V)’in farklı dinlere inananların hak ve özgürlüklerine saygılı davrandığını kavraması öğretilecek. Öğrencilerin farklı dinlere inananlarla doğru, dürüst ve seviyeli ilişkiler ortaya koyması kazanımı elde etmesi sağlanırken, Hz. Muhammed(S.A.V)’in birlikte yaşama kültürü geliştirmeye çalıştığını örneklerle açıklaması, farklı kültürlerin etkileriyle ortaya koyduğu davranışlarından örnekler vermesi, kültürler arası etkileşimle oluşturduğu sinerjiyi kavraması kazanımları öğretilecek.

Kur’an-ı Kerim Dersi

Lise 9., 10., 11. ve 12. sınıflarda seçmeli okutulacak Kur’an-ı Kerim Dersi de sınıfların her birinde toplam 72’şer saat işlenecek. Kur’an-ı Kerim Dersi işlenirken sınıf içerisindeki öğrencilerin telaffuz ve güzel okuma becerilerinin birbirinden farklı olabileceğinden hareket edilerek, zorlaştırıcı değil, Kur’an okumayı sevdirmeye dönük bir tutum sergilenecek ve değerlendirmeler buna göre yapılacak.

Milli Gazete

PAYLAŞ
Etiketler