Arefe günü okunacak dua ve kılınacak namaz

Okuyamayan kardeşlerimize okunuşunu da yazalım. (bir an önce öğrenin arapça okumasını) Renkli yazdığımız harflerin ne manaya geldiğini de aşağıda anlatacağız:

“SübhânAllahillezî fissemâi arşühû, SübhânAllahillezî fil erzi mevtiuhû, SübhânAllahillezî fil bahri sebîlûhû, SübhânAllahillezî fil cenneti rahmetühû, SübhânAllahillezî finnâri sültanühû, SübhânAllahillezî fil hevâi rahmetühû, SübhânAllahillezî fil gubûri gazauhû, SübhânAllahillezî rafeassema’e, SübhânAllahillezî vezaal-erza, SübhânAllahillezî lâ mencâ minhü illâ ileyh”

Kırmızı
“h” harfi boğazdan çıkıyor, yorgun he gibi değil
“a” harfleri ayın dediğimiz boğazdan çıkan harf
“z” dat olarak bilinen ve dilin yan üst dişlere temasıyla çıkan harftir
“t” ise Tı olarak bilinen kalın bir harftir. “DI” olarak çıkar.

PAYLAŞ