Allah'ın sıfatları zâtının aynı mıdır, yoksa gayrı mıdır?

Allah Teala’nın sıfatları zat-ı ilahinin ne aynıdır, ne de gayrıdır.

Aynı olan zat ile müttehid olması ve teaddüd-i zat lazım gelir.

Gayri olsa, sıfat-ı ilahinin zat-ı ilahiden ayrılması lazım gelir ki, bu durumda ya binefsihi kaim olması veya gayr ile kaim olması gerekir.

Bunların hepsi de muhaldir. Bu sıfatlar, kıdem-i zamani ile kadim ve hudus-i zati ile hâdistirler.

PAYLAŞ
Etiketler