Tarikat şirktir diyenleri susturan cümle

   Bildiğiniz gibi tarikat düşmanları “putlara tapanlar” için nazil edilen ayetleri kendi kafalarınca yorumlayıp bir şeyhe intisap eden Müslümanlar hakkında kullanıp, Allah’ın rızasını kazanmak ve dini daha güzel yaşamak için gayret eden Müslümanları şirkle suçluyorlar. Bunların bir iddiasına BURADA cevap vermiştik.
   Tabi ki bu gibi insanlar özellikle yolun başındaki müritlerin akıllarını karıştırmak için uğraşıyorlar. Yoksa bu yolda ilerleyip Allah’u Teala’nın zikrinin tadını alanları etkileyemiyorlar.
  (Biz sizlere bu konuları delilleri ile aktarıyoruz. Onlar kafalarına göre yorumladıkları ayetten başka bir delil getiremezken biz ayet ve hadisleri sıralıyoruz. Onlar zaten bunu kabul etmeyeceklerdir çünkü amaçları tarikatlara savaş açmak, Allah dostlarının sevgisi kalplerden almaktır. Dolayısıyla bizim delillerimiz sizlerin bu konuda şuurlanmasını sağlamak ve tereddütlerini gidermektir – DELİLLERLE TASAVVUF  BÖLÜMÜNDEN İNCELEYEBİLİRSİNİZ)
   Böyle aklı karışmış bir genç Adem Şener Hoca’ya gelmiş ve bulundukları civarda bir hoca türediğini, tarikatların şirk içinde olduğunu, şeyhe tapıldığını vs. söylediğini, aklının karıştığını anlatmış. Adem Hoca’da şu şekilde cevap vermiş:
-Sen tarikatlı mısın?
“Evet”
-Kaç yıldır dersini rabıtanı yapıyorsun?
“1 yıldır”
-Bu zaman zarfında hiç şeyhini, Efendi hazretlerini bir ilah olarak gördün mü, böyle bir his geldi mi?
“haşa, ne demek, öyle şey olur mu”
Ortada bir tapınma ve eş koşma, Allah’a denk tutma olmadığına göre demek ki şirki gerektirecek bir husus da yok!
   Evet değerli kardeşlerimiz! Tarikat ehlini şirkle suçlayanlar ayetleri kendi kafalarına göre yorumlayıp şirk bataklığına battıkları için herkesi şirkte zannediyorlar… Delilleri de bu yüzden kabul etmiyorlar… Bunlarla mücadele edip vaktinizi zayi etmeyiniz. Zira biz tecrübe ettik ki hakkı bulmak için değil, ideolojilerini dayatmak için mücadele ediyorlar. Hakkı bulmak isteyene deliller kifayet eder, hakkı bulmak istemeyen kişi, Peygamberimiz bedeniyle dirilip emir verse yine kabul etmeyecektir…
 www.ihvanlar.net

PAYLAŞ