Dübeyt Nedir?

İki beyit anlamındadır. Divan edebiyatındaki rubai türünü belirtmek için kullanılır. 

PAYLAŞ