İkmal Nedir?

İkmal, eksik bir şeyi tam hale getirme, bütünleme demektir.
Edebiyatta ikmal: Bir cümledeki anlamı, ardından gelen cümleyle tamamlamak. Her iki cümlenin öznesi de çoğunlukla ortaktır ve ilk cümlede yer alır. Örnek:
Merd olan kizbe tenezzül etmez
Zillet-i kizbe tahammül etmez
Nabî

PAYLAŞ