Mütekerrir Nedir?

Mütekerrir: Murabba, muhammes, müseddes gibi nazım şekillerinde bendlerin sonlarında tekrarlanan mısra veya beyitler. 

PAYLAŞ