Edebiyatta TESBİ nedir?

Edebiyat terimidir. Bir gazelin beyitleri önünü beş mısra eklenerek yapılan müsebba’dır. Müsebba musammatlardan bir nazım şeklidir. Kafiye şeması şöyledir:

Aaaaa (aa) bbbbb (ba) ccccc (ca).

Tesbi, Türk edebiyatında çok az görülür.

PAYLAŞ