Recab Ayı fazileti, dua, namaz ve zikirleri, Receb ayında tutulacak oruçlar

   Bizleri rahmet mevsiminin ilk ayı olan Receb ayına kavuşturan Rabbimize şükürler olsun. Bizlere rahmet mevsiminden istifade etmek için bir fırsat…

Devamı Recab Ayı fazileti, dua, namaz ve zikirleri, Receb ayında tutulacak oruçlar

Kemal Paşazade (İbn-i Kemal Paşa)

Osmanlı âlimlerinin en meşhurlarından. İsmi, Ahmed bin Süleymân bin Kemâl Paşa’dır. Lakabı Şemseddîn’dir. Dedesi Kemâl Paşa’ya izafeten İbn-i Kemâl ve…

Devamı Kemal Paşazade (İbn-i Kemal Paşa)

İbn-i Abidin Kimdir?

Şam’da yetişen Osmanlı fıkıh âlimlerinin en meşhurlarından. İsmi, Seyyid Muhammed Emin bin Ömer bin Abdülazîz’dir. 1784 (H. 1198)’de Şam’da doğdu….

Devamı İbn-i Abidin Kimdir?

İbahiye'nin bir kolu Hurûfîlik

Fadlullah-ı Hurûfî’nin kurduğu sapık tarîkatin adı. Kur’ân-ı kerîmde açıkça bildirilen haramlara helâl diyen ve bundan dolayı kendilerine ibâhiye ismi verilen karâmita fırkasının bir koludur….

Devamı İbahiye'nin bir kolu Hurûfîlik

Enderun Mektebi – Hasoda

Sarayda eğitim ve öğretim yapılan mekteb. Büyük bir irfân merkezi olan bu mekteb, ikinci Murâd tarafından Edirne’de Eski Saray’da te’sis…

Devamı Enderun Mektebi – Hasoda

Hattat Hafız Osman Kimdir

Osmanlı Devleti’nde yetişen âlim ve büyük hattatlardan. İsmi, Osman olup, 1642 (H. 1052) târihinde İstanbul’da doğdu. Babası Haseki Câmii müezzini…

Devamı Hattat Hafız Osman Kimdir

Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri

Fâtih Sultan Mehmed Han’ın İstanbul’u fethedeceğini müjdeleyen büyük velî. İsmi, Nûmân bin Ahmed olup, lakabı Hacı Bayram’dır. 1352 (H. 753)…

Devamı Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri

Osmanlı'da Gayri Müslimler

Gayri Müslim: İslâm dînini kabul etmeyen kimse. Allahü teâlânın insanları İslâm dînine davet etmesi için gönderdiği son peygamber Muhammed aleyhisselâmın…

Devamı Osmanlı'da Gayri Müslimler

Mustafa Özşimşekler Hocaefendi Şurahbil Türbesinde

Ehli Sünnet’in sesi Mustafa Özşimşekler Hocaefendi Kilis’te Medfun bulunan Peygamber Efendimiz’in vahiy katipliğini de yapmış olan Şurahbil b. Hasene (Radıyallahü…

Devamı Mustafa Özşimşekler Hocaefendi Şurahbil Türbesinde

Boşanmak kaç talakla olur – Boşanma hükümleri

   Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor: Evlenin, boşanmayın. Çünkü boşanmada Arş titrer. (Deylemî)    Boşanmanın Arapçası talâk’dır. Talâk, bir şeyin bağını çözüp…

Devamı Boşanmak kaç talakla olur – Boşanma hükümleri

Genç Osman ve büyük idealleri

Babası……………….. : Ahmed Han-I Annesi……………….. : Mâhfîrûz Hadîce Sultan Doğumu……………… : 3 Kasım 1604 Tahta Geçişi………… : 26 Şubat 1618 Şehîd Edilmesi…….. : 20 Mayıs 1622…

Devamı Genç Osman ve büyük idealleri

Osmanlı'da Şeyhü'l İslam

En yüksek dereceli müftî. Fetva müessesesinin başkanı. Ulemânın reisi. Kendisine sorulan dînî mes’eleler ve suâlleri fetva ile çözüme kavuşturan kimse….

Devamı Osmanlı'da Şeyhü'l İslam

Fatih Külliyesi

İstanbul’un fethinden sonra, Fâtih Sultan Mehmed Han tarafından yaptırılan ilk büyük külliye. Külliyenin merkezinde Fâtih Câmii bulunur. Câmi, 1463’de yapılmaya…

Devamı Fatih Külliyesi