Bizi aldatan bizden değildir


   Günümüzde maalesef malını olduğu gibi anlatan, yalan yanlış veya abartı katmayan esnaf kalmadı. İslamı yaşadığını bildiğiniz esnaf bile aynı hatalara düşüyor ve bu sanki çok normal, ticaretin bir parçasıymış gibi yapılıyor.
Mesela bir malı anlatırken:
-Az önce birine daha verdim, bugün aynı maldan sattım, sana maliyetine veriyorum, bundan benim kârım yok ve niceleri gibi ifadeler kullanılıyor. “Doğru söylüyor olamaz mı” denilebilir. Ancak esnafın yanında bir gün geçirdiğiniz zaman bir çok söylenen sözün doğru olmadığına tamamen alıcıyı ikna etmek amaçlı söylenen yalan olduğuna şahit oluyorsunuz. Ve bu yalanların çok rahatlıkla ticaretin bir parçasıymış gibi söylendiğini görüyorsunuz.
   O yüzden Peygamberimiz, dürüst ve ahlaklı olması gereken Müslüman bir toplumun esnaflarını da uyarıyor… İşte o hadis-i şerifler:
Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
“Bize silah çeken bizden değildir. Bize hile yapıp aldatan da bizden değildir. “
Müslim, Îmân 164, Fiten 16. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Büyû 50; Tirmizî, Büyû 72; İbni Mâce, Ticârât 36
Müslim’in bir başka rivâyetinde şöyle denilmektedir:
Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem pazarda bir buğday sergisine uğradı. Elini buğday yığınının içine daldırdı, parmakları ıslandı. Bunun üzerine satıcıya:
“Ey zâhîreci! Bu ıslaklık nedir?” buyurdu. Adam:
– Ey Allah’ın Resûlü! Yağmur ıslattı, dedi. Resûl-i Ekrem:
“İnsanların görüp aldanmaması için o ıslak kısmı ekinin üstüne çıkarsaydın ya! Kim bizi aldatırsa, bizden değildir” buyurdu.
Müslim, Îmân 164
   Yine Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
“Müşteri kızıştırmayın!”
Buhârî, Büyû 58, 64, 70, Şurût 8; Müslim, Nikâh 52, Büyû 11, Birr 30, 32. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Büyû 44; Tirmizî, Büyû 65; Nesâî, Nikâh 70, Büyû 17, 19, 21; İbni Mâce, Ticârât 14
   İbni Ömer radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre, Nebî sallallahu aleyhi ve sellem müşteri kızıştırmayı nehyetmiştir.
Buhârî, Büyû 60, Şurût 11, Hiyel 6; Müslim, Büyû 13. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Büyû 44; Tirmizî, Büyû 65; Nesâî, Büyû 16, 17, 21; İbni Mâce, Ticârât 14
   Yine İbni Ömer radıyallahu anhümâ şöyle dedi:
Bir adam Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e gelerek alış-veriş yaparken kendisinin sürekli aldatıldığını söyledi. Bunun üzerine Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem:
“Kimden alış-veriş yaparsan ona ‘İslâm’da aldatma yoktur’ de!” buyurdu.
Buhârî, Büyû 48, İstikrâz 19, Husûmât 3, Hiyel 7; Müslim, Büyû 48. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Büyû 66; Tirmizî, Büyû 28; Nesâî, Büyû 51
   Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
“Kim, bir adamın karısını veya kölesini ayartıp aldatırsa bizden değildir. “
Ebû Dâvûd, Edeb 126
www.ihvanlar.net

PAYLAŞ