Müslümanlara sövüp saymayın

  Sizlere Müslümanların hayat ölçüleri olan Hadis-i Şerifleri yazmaya devam ediyoruz. Müslüman kardeşine sövüp saymanın yasak olduğu hadis-i şeriflerdeyiz. Bu hadis-i şerifleri okuyunca haklı da olsanız karşınızdakine “şerefsiz” derken bin kere düşünmeniz gerektiğini anlayacaksınız. İşte Kainatın Efendisinin o mübarek sözleri:
İbni Mes’ûd radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
“Müslümana sövmek fâsıklık, onunla savaşmak küfürdür. “
Buhârî, Îmân 36, Edeb 44, Fiten 8; Müslim, Îmân 116. Ayrıca bk. Tirmizî, Birr 51, Îmân 15; Nesâî, Tahrîm 27; İbni Mâce, Mukaddime, 7, 9, Fiten 4
   Ebû Zer radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre o, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i şöyle buyururken işitmiştir:
   “Hiç kimse, bir başkasına fâsık veya kâfir demesin. Şayet itham altında bırakılan kişide bu sıfatlar yoksa, o söz onu söyleyene döner. “
Buhârî, Edeb 44
   Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
  “Birbirine söven iki kişinin söylediklerinin günahı, mazlum olan haddi tecâvüz etmedikçe, sövüşmeyi ilk başlatana yazılır. “
Müslim, Birr 68. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Edeb 39; Tirmizî, Birr 51
   Yine Ebû Hüreyre radıyallahu anh şöyle dedi:
Bir defasında Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’e içki içmiş bir kişi getirdiler. Hz. Peygamber, orada bulunanlara:
– “Dövün şu adamı!” buyurdu.
Ebû Hüreyre dedi ki: Bunun üzerine bizden kimileri eliyle, kimileri papuçlarıyla, kimileri de elbiselerinin ucuyla adama vurmaya başladı. Dayak faslı bittikten sonra oradakilerin birisi:
– “Allah seni rezil etsin, kahretsin!” diye söylendi. Bunun üzerine Resûl-i Ekrem:
“Hayır, öyle demeyiniz, adam aleyhinde böyle şeyler söyleyip de şeytana yardımcı olmayın!”buyurdu.
Buhârî, Hudûd 4. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Hudûd 35, 36
   Yine Ebû Hüreyre radıyallahu anh şöyle dedi: Ben Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i şöyle buyururken işittim:
“Kim, köle ve câriyesine (memlûküne) zina iftirasında bulunursa, köle ve câriyede böyle bir kusur bulunmadığı takdirde kıyamet günü o kişiye had cezası uygulanır. “
Buhârî, Hudûd 45; Müslim, Eymân 37. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Edeb 124; Tirmizî, Birr 30
www.ihvanlar.net

PAYLAŞ