Putculuk nasıl başladı

   Heykeller… Ülkemizde trilyonların heba edildiği taş yığınları… İnsanların, karşısında saygı duruşuna zorlandığı putcuklar… 
   Peki, putculuk nasıl başladı?
Yüce Allah buyuruyor:
   (Nuh kavminin ileri gelenleri) dediler ki: Sakın ilâhlarınızı terk etmeyin; Özellikle Ved, Suvâ, Yegûs, Ye’ûk ve Nesr’den asla vazgeçmeyin! (Nuh – 23)
   İlk putçuluk hareketi Nuh kavmi döneminde başlamıştı. Hz. Nuh onları tevhide (Allah bir) inancına dâvet edince, kavmin ileri gelenleri “Sakın ilâhlarınızı terk etmeyin ve onlardan asla vazgeçmeyin” dediler. Nuh kavminin ilâh diye tapındığı Ved, Suvâ, Yegûs, Ye’ûk ve Nesr, Nuh kavminin ilk dönemlerinde yaşayan ve halk tarafından çok sevilen saygın kimselerdi. Bunların ölümüne çok üzülen halk, onların anısına heykeller yapıp belirli yerlere diktiler ve onlara saygı göstermeye başladılar.
   Sonradan gelenler işi daha ileri götürüp heykelleri kutsallaştırıp ilâhlaştırdılar ve saygı duruşu adı altında onlara tapınmaya ve sıkıştıkları zaman heykellerin önünde dua etmeye başladılar.
   İşte putçuluk hareketi o heykellerin ilâhlaştırılıp putlaştırılması ile ilk defa Nuh kavmi zamanında yani ilkçağlarda başladı ve kesintisiz uzay çağına kadar geldi. Gerçi çağlar değiştikçe heykellerin ismi ve yapısı değişti ama ne yazık ki insanların kafasındaki putçuluk hareketi değişmedi.
Heykellerin hepsi dînî açıdan put hükmünde midir?
   Hayır! Sadece saygı amacı ile dikilen ve önünde saygı duruşu adı altında âyin, tören yapılanları put hükmünde olup, diğerleri putçuluk kapsamının dışındadır. Ancak İslâm’da bunların hepsi yasaklandı ve heykellere tapınanlara “müşrik” adı verildi.
   Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyuruyor:
Her çeşit sûret (resim, büst ve heykel) yapan cehennemdedir. Yaptığı her sûret için bir varlık yaratılacak ve o (varlık) onu cehennemde azap edecektir. (Buhârî, Müslim)
   Bu hadis-i rivâyet eden Hz. İbni Abbas bir soru üzerine, “Eğer mutlaka resim yapman gerekiyorsa, ağaç ya da cansız bir şeyin resmini yap” buyurdu. Yani insan ve hayvan türlerinin dışında cansız şeylerin resmini yapmada bir sakınca yoktur. (Ahmet Tomor Hoca)
   Ülkemizde “İslam’a kin kusan” müşriklerin de genellikle yaptıkları put karşısında saygı duruşunda bulunan ve ona tapınan insanların olduğunu görüyoruz.
   İnsanları şuurlandırarak bu gidişe bir dur demeliyiz…
www.ihvanlar.net

PAYLAŞ