Seyyid Kutub'un kitapları okunur mu?

 Konumuz Seyyid Kutub’un kitaplarının özelikle “Fizilal´il Kur`an” tefsirinin okunup okunmaması. Çok sorulan sorulardan birisi bu “tefsir(!)”in okunmasında bir mahsurun olup olmadığı.
   Bu konuya eğilmeden önce bir hususun altını çizmek istiyoruz.
   Müslümanlarda oluşan bazı algı hataları vardır. Mesela her ağzı laf yapan hoca ilimsiz de olsa “güzel hoca, iyi hoca” oluyor. Bir de “ne konuşuyor be” diyerek methediliyor. Diğeri ilim küpü olsa ama konuşmasını pek bilmiyorsa iyi hoca gözü ile bakılmıyor.
   Hal böyle olunca Müslümanlar yanlış insanların peşinde koşabiliyor. Bunun neticesinde dünya ve ahiretlerini ellerinden kaybedebiliyorlar.
SEYYİD KUTUP ALİM DEĞİLDİR
   Değerli kardeşlerimiz, Seyyid Kutup, İslami bir mücadele içerisinde olmuş, o dönemin Mısır devlet başkanının baskılarına boyun eğmemiş ve kendisinden “af” bile dilememiş, neticede idam edilmiştir. O’nun bir şehid olduğuna Müslümanlar şehadet etmektedir ki inşaAllah öyledir.
   Yukarıda da dikkat çekmek istediğimiz gibi bir kişinin İslami bir mücadele içine girmiş olması ve şehid edilmiş olması ona ilmi bir nitelik kazandırmaz.
   Seyyid Kutup bu gün ilim otoritelerinin de ifade ettiği üzere bir İslam âlimi değildir, bir müfessir hiç değildir.
   Dolayısıyla biz dinimizi veya itikadımızı Seyyid Kutup’tan öğrenmeye çalışırsak, tefsirde onu kaynak gösterirsek bir çok sıkıntı ile karşı karşıya kalırız.
   Mesela aşağıda Ebubekir Sifil Hoca’nın da değineceği üzere Seyyid Kutup “vehüve meaküm eyne ma küntüm” ayetinde kişi neredeyse Allah’ın da tevilsiz bir şekilde orada olduğunu, dolayısıyla “Allah’ın her yerde” olduğunu söylüyor. Bu görüş İslam akidesine aykırı bir görüştür.
   Hasıl-ı Kelam Seyyid Kutup bir alim olmadığı için kitaplarını “dinimizi veya tefsiri öğrenmek” için okumamalıyız. Dini konularda O’nu referans olarak göstermemeliyiz.
   İlmi derinliği olmayan insanların bu tür hatalara düşebileceğini bildiğimizden dolayı Seyyid Kutub’un özellikle Fizilal´il Kur`an çalışmasını tavsiye etmiyoruz.
www.ihvanlar.net
 

PAYLAŞ