Allah'tan başka veli edinmemek ne demek?

   Kur’an-ı Kerimi hiçbir ilim dalını tahsil etmeden diğer ayetleri ve Kur’an bütünlüğünü göz ardı ederek kendi heva ve heveslerine göre manalandırmaya ve kendi ideolojilerine pay çıkarmaya çalışanlar yazımızın mevzusu.
   Bildiğiniz gibi Selef örtüsü altına saklanan Vehhabi bir zihniyet var ülkemizde. İlk icraatları “tağut ile mücadele” aldatmacası ile ile göz boyayarak taraftar toplamak ve bu sayede tarikat ile mücadele etmektir. İsimlerinin başına “abu, ebu” koyarak asr-ı saadeti yaşadıklarını, tarikatla mücadele ederek de cihad ettiklerini zannederler.
   Bu zihniyet “veli” ve “evliya” kelimelerini duyduklarında saraya tutulmuş gibi titreme geçirirler.
   Bunlar “veli” kelimesinin ne demek olduğunu, Kur’an-ı Kerimde nerede geçip, geçtiği yerde ne ifade edilmek istendiğini bilmediklerinden büyük bir çelişkiye düşerler.
   Bu yazımızda vehhabi selefilerin Kur’an’ı nasıl tahrif ettiklerine bir örnek vermiş olacağız.
ALLAH’TAN BAŞKA VELİ EDİNENLER!
   Şimdi bu zihniyet Kur’an-ı kerimi açmış bakmış, hangi ayetlerde “veli” kelimesi geçiyor diye araştırmış. (Çok araştırmacılar beyler) Sonra içinden işlerine gelenleri seçerek Allah dostları için kullanılan “veli” ifadesiyle eşleştirerek ayetleri “tarikat şeyhleri için” yorumlamışlar.
   Bakın mesela şu ayet-i kerimeyi almışlar: “De ki: “O, gökleri ve yeri yaratırken ve O, (hep) besleyen (hiç) beslenmezken, ben Allah’tan başkasını mı veli edineceğim?” De ki: “Bana gerçekten Müslüman olanların ilki olmam emredildi ve: Sakın müşriklerden olma.” (denildi.)” (En’am/14)
   Son derece ileri zekalı olan vehhabi selefi zihniyet bu ayeti delil olarak alıp “İşte bak ayette Allah’tan aşka veli edinmeyi yasaklıyor ve müşriklerden olma denilerek bunun bir şirk olduğu söyleniyor” diyerek Allah dostlarını ve tarikata gönül verenleri şirkle suçluyorlar. Halbuki bu yorumları kendilerinin zır zır cahil olduğunu gösteriyor.
VELİ NE DEMEKTİR?
   Veli, dost ve yardımcı demektir. Evliya ise bunun çoğuludur. Her iki kelimede Kur’an-ı Kerimde geçmektedir.
   Öncelikle ayetleri vermeden veli kelimesinin hangi manalarda geçtiğini sıralayalım:
1- Allah’tan başka veli
2- Müminlerin velisi
3- Birbirlerinin velisi
4- Allah’ın evliyaları
1- ALLAH’TAN BAŞKA VELİLER
   Buradaki “veli” ifadesi Allah’tan başka tapılan ve ilah edinilen şeyleri ifade etmektedir. Yukarıda verdiğimiz ayet de buna misaldir. İşte konu ile ilgili ayetler:
   “Allah’ın dışında birtakım veliler edinenler ise; Allah, onların üzerinde gözetleyicidir. Sen onların üzerinde bir vekil değilsin. (Şura/6)
   “Allah dileseydi onları (aynı dine mensup) bir tek ümmet yapardı. Fakat O, dilediğini rahmetine sokar. Zalimlerin ise bir dost ve yardımcısı yoktur. Yoksa onlar Allah’tan başka dostlar mı edindiler? Halbuki gerçek dost Allah’tır. O, ölüleri diriltir. O, her şeye hakkıyla gücü yetendir.” (Şura 8 – 9)
   “De ki: “O, gökleri ve yeri yaratırken ve O, (hep) besleyen (hiç) beslenmezken, ben Allah’tan başkasını mı veli edineceğim?” De ki: “Bana gerçekten Müslüman olanların ilki olmam emredildi ve: Sakın müşriklerden olma.” (denildi.)” (En’am/14)
   “Dinlerini bir oyun ve eğlence (konusu) edinenleri ve dünya hayatı kendilerini mağrur kılanları bırak. Onunla, (Kur’an’la) hatırlat ki bir nefis kendi kazandıklarıyla helake düşmesin; (böylesinin) Allah’tan başka ne bir velisi ne bir şefaatçisi vardır; her türlü fidyeyi verse de kabul olunmaz. İşte onlar, kazandıkları nedeniyle helake uğrayanlardır; küfre saptıklarından dolayı onlar için çılgınca kaynar sular ve acıklı bir azab vardır.” (Enam/70)
   “Ey iman edenler, eğer imana karşı inkârı sevip-tercih ediyorlarsa, babalarınızı ve kardeşlerinizi veliler edinmeyin. Sizden kim onları veli edinirse, işte bunlar zulmeden kimselerdir.” (Tevbe/23)
   Görüldüğü gibi bu ve benzeri ayetlerde Allah’ı bırakıp da putları dost edinenlerden ve İslam’a sırt çevirip inkarı seçenlerden bahsedilmektedir.
   Ayetlere topluca baktığımız zaman muhatapları şöyle sıralayabiliriz:
-Allah’tan başka bir ilah edinip onu dost olarak görenler,
-Allah’tan başka ilah edinip ondan yardım dileyenler,
-İslam’ı oyun eğlence konusu edinenler
-İslam’a sırt çevirip inkar eden baba ve kardeşler
   Aşağıda vereceğimiz ayetler, yukarıdaki “veli, dost” ifadelerinin Allah dostları için kullanılamayacağını ortaya koymaktadır.
2- MÜMİNLERİN VELİSİ
   “Allah iman edenlerin dostudur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Kâfirlerin velileri ise tâğuttur. (O da) onları aydınlıktan karanlıklara (sürükleyip) çıkarır. Onlar cehennemliklerdir. Orada ebedî kalırlar. (Bakara 257)
   Bakınız bu ayette de “veli” ifadesi iki zümre için kullanılıyor. Birisi Müminler, diğeri ise kafirler. Mü’minlerin dostunun ve yardımcısının Allah, kafirlerin dostunun ise tağut yani putlar olduğu beyan ediliyor.
3-BİRBİRLERİNİN VELİSİ
  “İman edip hicret eden ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad edenler ve (muhacirleri) barındırıp (onlara) yardım edenler var ya, işte onlar birbirlerinin velileridir.” (Enfal 72)
   Burada da mü’minleri Rabbimiz birbirine veli kılıyor.
   Bu ayet-i kerimeye göre bir mü’min diğer bir mü’mini “veli” dost ve yardımcı edinebilir. Bu ayet bile tek başına vehhabi selefilerin tüm ideolojisini çökertiyor.
4- ALLAH’IN EVLİYALARI
   “Bilesiniz ki, Allah’ın evliyalarına hiçbir korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de. Onlar iman etmiş ve Allah’a karşı gelmekten sakınmış olanlardır. Dünya hayatında da, ahirette de onlar için müjde vardır. Allah’ın sözlerinde hiçbir değişme yoktur. İşte bu büyük başarıdır.” (Yunus 62, 63, 64)
   Bu ayette de kesin ifadeler ile “Allah’ın veli” kullarından çoğul olarak bahsedilmekte (veliler denmekte), onların üzülmeyecekleri beyan edilmekte, onların da son derece sakınan takva kimseler olduğu anlatılmakla birlikte dünyada da kendilerine müjde verildiği ifade edilmektedir.
   Bakınız ayet-i kerimede Rabbimiz kesin ifadeler ile altını çiziyor: Allah’ın (Celle Celaluhu) evliyalarına yani dostlarına dünyada da müjde verilmiştir, onlara korku yoktur, onlar üzülmeyeceklerdir.
   Görüldüğü gibi Mü’minler birbirlerini veli edinebilirler. (Enfal 72) Ve dolayısıyla Allah’ın veli kullarını da veli edinebilirler.

VELİ DİYE DİYE HELAK OLACAKLAR

   Sizlerin de müşahede ettiği gibi “veli” kelimesi Kur’an-ı Kerimde bir çok yerde geçmekte ancak her yerde aynı manayı ifade etmemektedir.
   Kur’an-ı Kerimi bir bütün olarak aldığımız ve bahse konu olan “veli” kelimesine nerede nasıl anlam yüklendiğini anladığımız zaman bütün bu iddiaların boş, yersiz ve hatta Kur’an’ı tahrif çabası olduğunu görebiliriz.
   Düşünebiliyor musunuz? Rabbimizin, putlar ve puta tapanlar hakkında indirdiği bir ayeti bu hainler hiçbir alaka olmamasına ve diğer ayetler ile çelişmesine rağmen tarikat ehline yorumluyorlar. Bunlardan daha zalim ve hain kim olabilir ki?
Ey vehhabi selefiler:
   Allah’u Teala dostları için “dünyada ve ahirette onlara korku yok” buyuruyor, siz ise düşmanlık yapıyorsunuz. Allah’a dost olanlara düşman oluyorsunuz. Siz Allah’ın dostlarına savaş açmak ile aslında Allah’a savaş açıyorsunuz.
   Gelin bu dalaletinizden vazgeçin ve tövbe edin. Allah’ın dostları ile değil, düşmanları ile savaşın, hüsrana uğrayanlardan olmayın…
www.ihvanlar.net

PAYLAŞ